Olet täällä

15.4.2020 - 12:05

Yksinyrittäjien korona-avustus

Kajaani sininen 2019
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku avautuu Kajaanissa torstaina 16.4.2020 klo 14:00.

Kajaanilaiset yksinyrittäjät voivat saada Kajaanin kaupungilta 2000 euroa avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi.

Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8. huhtikuuta, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnetään kunnille 250 miljoonaa euroa, josta Kajaani kaupungin osuus on 1 011 414 euroa. Tukisumma tarkoittaa, että korona-avustusta voidaan myöntää 505 kajaanilaiselle yksinyrittäjälle, joita Kajaanissa on yhteensä 811.

Korona-avustusta haetaan kaupungin verkkosivujen kautta saatavalla hakemuslomakkeella haun auettua. Verkkosivuilla on myös työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet avustuksen hakuun. Kajaanin kaupungilta tukea hakevan yksinyrittäjän yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaani. Yksinyrittäjien korona-avustushakemukset käsitellään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemukset tullaan käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton mahdollinen lisäohjeistus tuen myöntämiseen voi mahdollisesti jonkin verran viivästyttää hakemuskäsittelyä.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Korona-avustusta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Tämä mahdollistaa sen, että yksinyrittäjä voi samanaikaisesti hakea yrittäjien määräaikaista työttömyysturvaa, jonka myöntämisestä päättää yleisen työmarkkinatuen osalta Kela tai mikäli yrittäjä kuuluu johonkin työttömyyskassaan, niin asianomainen työttömyyskassa.

Korona-avustuksen edellytykset:

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi merkittävästi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajan. Sesonkiluonteisessa yritystoiminnassa voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

Yritystoiminnan on ollut oltava kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa ko-ronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Mikäli kyseessä on aloittava, alle 6 kk toiminut yritys, hakijan tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Hakulomake ja hakuohjeet päivitetään www.kajaani.fi (Yrittäjille sivustolle)

Yrittäjille sivustolle myöhemmin.

YRITYSTEN TUKEMINEN POIKKEUSOLOISSA SIVUSTO

 

Uusimmat