Olet täällä

27.10.2020 - 13:53

Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2020

Kajaani sininen 2019
Ympäristötekninen toimiala osallistuu parillisina vuosina teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukaskyselyyn, jonka toteuttaa FCG Konsultointi Oy.

FCG Oy:n käyttämä kyselylomake on määritetty kuntien yhteisessä TEKPA-projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen.

Tutkimuksessa oli mukana nyt 19 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2020 kyselyn vastaajiksi valittiin 800 yli 18-vuotiasta henkilöä satunnaisesti väestötietojärjestelmästä. Kyselylomake postitettiin huhti–toukokuussa 2020 kyselyyn valituille. Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata myös verkossa. Kajaanissa kyselyn vastausprosentti oli 29 %, joka on 7 % -yksikköä korkeampi kuin koko tutkimuksen keskimääräinen vastausprosentti. Edellisessä kyselyssä Kajaanin vastausprosentti oli 30%.

Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Edelliseen vuonna 2018 tehtyyn tutkimukseen verrattuna palvelutyytyväisyys on parantunut lähes kaikilla osa-alueilla.

Yleisesti voidaan sanoa, että ympäristötekninen toimiala on pystynyt tuottamaan asukkaille heidän tarvitsemiaan palveluja ja palvelujen käyttäjät ovat olleet niihin tyytyväisiä. Aikaisempien tutkimusten pohjalta tehdyillä palvelulinjausten tarkistuksilla on saatu asukastyytyväisyyttä parannettua. Kyselyn tulokset otetaan huomioon palveluja kehitettäessä.

Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimuksen tulokset 2020.

Lisätietoja antavat

kaupungininsinööri Matti Nousiainen
p. 044 7100 176
matti.nousiainen@kajaani.fi

rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen
p. 044 7100 625
teemu.hurskainen@kajaani.fi

 

Uusimmat