Olet täällä

15.5.2020 - 10:16

Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -tutkimus käynnistyy

Kajaani sininen 2019
800 satunnaisotannalla valittua yli 18-vuotiasta kajaanilaista saa lähiaikoina vastattavakseen mm. katujen ja puistojen hoitoa, jätehuollon toimivuutta, vesihuoltoa ja pelastustoimea koskevan kyselyn. Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useassa kaupungissa eri puolilla Suomea.

Tulosten luotettavuuden vuoksi kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kyselylomake lähetetään valituille postitse viikon 21 aikana. Kyselyyn on mahdollista vastata paperilomakkeella tai verkossa.

Tutkimuksen toteuttaa Kajaanin kaupungin, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen, Ekokympin ja Kainuun pelastuslaitoksen toimeksiannosta Suomen Kuntaliiton pääosin omistama FCG. Tutkimuksen tulokset valmistuvat elokuussa.

Edellisen kerran kysely toteutettiin Kajaanissa vuonna 2018. Silloin kajaanilaiset vastasivat aktiivisesti ja vastausprosentti oli valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.

Kyselyn historiaa

Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuosina 1992-2019 tutkimuksessa on ollut mukana yhteensä yli 60 kuntaa. Tutkimus toteutetaan kunnissa samanaikaisesti vertailun mahdollistamiseksi. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Kokonaisuudessaan kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta; kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.

Lisätietoja Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 111.

Uusimmat