Olet täällä

13.11.2020 - 13:32

Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 Kajaanin kyselytutkimuksen tulokset

Ilmakuva Lentokuva Oy
Kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta: kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi. Edelliseen vuonna 2018 tehtyyn mittaukseen verrattuna puistoja koskevien mittareiden arvot ovat parantuneet. Kokonaistyytyväisyys katujen kuntoon koetaan parantuneen.

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja Kajaanin Vesi -liikelaitos ovat osallistuneet parillisina vuosina vuodesta 2002 alkaen teknisiä palveluja koskevaan asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyyn, jonka toteuttaa FCG konsultointi Oy. Kokonaisuudessaan kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta: kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992.

Tutkimuksessa oli tänä vuonna mukana 19 kuntaa. Kajaanissa vuoden 2020 kyselyn vastaajiksi valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä 800 yli 18-vuotiasta henkilöä. Kyselylomake lähetettiin valituille postitse huhti-toukokuussa 2020. Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös verkossa.

Kajaanilaisten vastausprosentti oli 29 %, joka oli 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko tutkimuksen keskimääräinen vastausprosentti.

Yhteenveto ympäristötekninen toimialan tuloksista

Edelliseen vuonna 2018 tehtyyn mittaukseen verrattuna puistoja koskevien mittareiden arvot ovat parantuneet. Keskustan puistoihin ja asuntoalueiden läheisiin metsiin ollaan oltu aiempaa tyytyväisempiä ja tyytyväisyys leikkipaikkojen siisteyteen ja varusteiden kuntoon on myös parantunut. Tyytyväisyys keskustan sekä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen on myös parantunut. Samoin kokonaistyytyväisyys katujen kuntoon koetaan parantuneen. Katuvalaistuksen tyytyväisyydessä käytettyjen mittareiden arvot ovat nousseet edellisen mittauksen tuloksista.

Yhteenveto Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloksista

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimittaman talousveden laatua ja toimitusvarmuutta koskevat mittarit arvioitiin kyselyn parhaiksi. Jätevesiviemäröinnin toiminnan koettiin olevan kyselyn keskitasoa. Jätevedenpuhdistamon toimintaa ja asiakaspalvelua koskevat mittarit sijoittuivat kyselyn parhaaseen neljännekseen. Vesihuollon tiedotus yleensä koettiin kyselyn parhaaksi ja tiedotus häiriötilanteissa sijoittui parhaaseen neljännekseen. Kaikki mittarit jätevesiviemärien toimintaa lukuun ottamatta olivat parantuneet edellisestä vuoden 2018 kyselystä, tiedotusta kuvaavat mittarit eniten.

Asiointi teknisen toimen kanssa

Suurin osa vastaajista ei ollut asioinut kunnan teknisen hallinnon kanssa edellisten 12 kuukauden aikana. Koko aineistossa yhteydenottajia oli kolmasosa kyselyyn vastanneista. Eniten yhteydenottajia oli katuasioissa. Henkilökunnan käytöksen, asiantuntemuksen, aukioloaikojen, asioiden hoitoajan, tiedottamisen ymmärrettävyyden, kielenkäytön selkeyden ja tavoitettavuuden suhteen tyytyväisten osuus oli yli 40 %. Tiedonsaannin osalta tyytyväisten osuus oli 30 %, selvästi alle keskiarvon. Yhdyskuntateknisistä palveluista kajaanilaiset saavat tietoa selvästi keskiarvoa enemmän ilmaisjakelulehdistä ja vähiten internetistä.

Lisätietoja antavat kaupungininsinööri Matti Nousiainen, matti.nousiainen@kajaani.fi, 044 7100 176 ja Kajaanin Veden johtaja Juha Nurminen, juha.nurminen@kajaani.fi, . 044 7100 258.

 

 

Uusimmat