Olet täällä

3.10.2019 - 17:39

Vuorikatu 2 kampus alueella tehdään tilamuutoksia ja rakennetaan uutta B-osaa

Kajaanin koulutusliikelaitoksen Vuorikadun kampus
Kajaanin kaupunki rakennuttaa Vuorikatu 2:n kiinteistöön tilamuutoksia ja uuden B-osan. Entinen 1960-luvulla rakennettu B-osa on purettu. B-osassa oli sisäilmaongelmia ja entisten tilojen korjausvaihtoehdosta luovuttiin.

Uudisrakentamisen lisäksi 1990-luvulla rakennettua D-osaa saneerataan ja sen toimintoja muutetaan. Tilaajana hankkeessa on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, jonka käytössä on Vuorikadun kampus kokonaisuudessaan.

Uusi B-osa

Uusi B-osa on kompaktimpi kuin vanha purettu osa. Rakennukseen on tulossa uusia käyttäjiä Kajaanin koulutusliikelaitoksen Timperintien tiloista ja tilojen käyttö tehostuu merkittävästi. Jatkossa lukion musiikinopetus jakaa musiikkitilat Kainuun ammattiopiston konservatorion kanssa ja lukio tiivistää toimintaa niin, että puretussa rakennuksessa sijainneet kuvataiteen tilat saadaan muutosrakentamisella toimimaan olemassa olevissa tiloissa. Uusi B-osa on jatkossa hallintosiipi, johon tulee opiskelijapalvelut sekä henkilökunnan työ- ja taukotilat. Tällä suunnitteluratkaisulla saadaan aikaan toimivia ja nykyaikaisia tiloja kuvataiteelle, kampaamo-, liiketalous- ja musiikkialalle sekä opettajille ja opiskelijahuollolle.

B-osan rakentaminen on alkanut louhinta- ja maanrakennustöillä syys-lokakuun vaihteessa. Teräsbetonirakenteiset perustukset ja kellarin rakenteet tehdään ennen talvea, minkä jälkeen puurakennus nousee pystyyn teltan suojassa. Opettajat ja oppilashuolto joutuvat olemaan vielä väliaikaisissa väistötiloissa kevätlukukauden 2020 siihen saakka kunnes uusi B-osa valmistuu.

Uusi B-osa toteutetaan erillisenä osana entisen B-osan paikalle. Moderni ja edustava uusi B-osa liittyy 1990-luvulla rakennettuun auditorio-osaan.

D-osa

Muutososan työmaa on parhaillaan käynnissä, ja se valmistuu tammikuun 2020 alkuun. Kainuun ammattiopiston opiskelijat pääsevät siirtymään uusiin tiloihin jo ennen uuden lukukauden alkamista.

A- ja C-osa

Kesällä 2020 tehdään vielä liiketalouden tilitoimistolle ja lukion kuvataiteelle uudet tilat tilamuutoksilla lukion vanhalle A- ja C-osalle.

Suunnittelun tavoitteena on saada toimivat, terveelliset ja muuntojoustavat tilat

Suunnittelun tavoitteena ja lähtökohtana on ollut saada uudet terveelliset ja muuntojoustavat tilat. Uusi B-osa on suunniteltu monitilatoimistoksi ja liiketalouden tilat avoimeksi oppimisympäristöksi, jossa on rauhallista työskennellä ja opiskella.

Tilajakoja toteutetaan verhoilla ja lasiseinillä sekä liikuteltavilla tilaelementeillä. Äänenvaimennus on hoidettu lattia- ja kattopinnan valinnoilla. Musiikin ja kampaamoalan tilat eivät sovellu hyvin muuntojoustavuuteen, joten ne rakennetaan olemassa olevaan D-osaan kiinteäksi. Haasteena ovat olleet jo aikaisemmin muutos- ja täydennysrakentamalla tehtyjen rakennusosien paikoin matalat huonekorkeudet.

Uusissa tiloissa on huomioitu erityistarpeet musiikkitilojen äänieristykselle ja akustoinnille sekä kampaamoalan vesipisteille, ilmanvaihdolle ja asiakasvastaanotolle. Näille tiloille ja toiminnoille toivotaan pitkää ikää uudessa paikassa.

Uudisrakennushankkeelle asetettiin tavoitteeksi muuntojoustavuuden lisäksi rakentaa toimivia ja terveellisiä tiloja puusta, ja siinä on onnistuttukin. Uusi B-osa toteutetaan puurakenteisena. Runkorakenteet toteutetaan liimapuupilareilla ja -palkeilla, CLT-seinäelementeillä sekä puurakenteisilla naulalevyristikoilla. Myös sisustuksessa käytetään puutuotteita.

Koulutusliikelaitos on asettanut tavoitteeksi Timperintien tiloista luopumisen vuoden 2019 loppuun mennessä, ja nyt näyttää siltä, että Vuorikatu 2:n kampuksen muutosrakentamisella sekä Kainuun ammattiopiston ja lukion yhteistyöllä tämä toteutuukin.

Lisätietoja

Henri Summanen p. 044 7100 496
rakennuttaja Kajaanin kaupungin tilakeskus

Urpo Kovalainen p. 044 7970 847
koulutusjohtaja Kainuun ammattiopisto, YritysAmis

Jaana Leinonen p. 044 7101 201
rehtori Kajaanin lukio

 

Uusimmat