Olet täällä

3.2.2020 - 16:32

Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen Kajaanissa

Mäntylän päiväkoti kädet
Varhaiskasvatukseen voi hakea koko toimikauden ajan, mutta järjestelyjen vuoksi pyydämme uusia hakijoita ja niitä, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto muuttuu 1.8.2020 alkaen toimittamaan hakemuksen 3.–9.2.2020.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu huoltajan työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä se ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi,
kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko toimikauden ajan, mutta järjestelyjen vuoksi pyydämme uusia hakijoita ja niitä, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto muuttuu 1.8.2020 alkaen toimittamaan hakemuksen 3.–9.2.2020. Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan 1.8.2020 alkaen. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä. Myös 6-vuotiaiden esiopetukseen on mahdollista vielä ilmoittautua.

Mikäli lapsella ei ole säännöllistä varhaiskasvatuksen tarvetta, on 3–5-vuotiaille tarjolla leikkiä, liikuntaa ja kulttuurielämyksiä painottavaa leikkikerhotoimintaa kahtena päivänä viikossa 3 h/päivä.

Kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin ja leikkikerhoihin haetaan sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelussa osoitteessa www.kajaani.fi/palvelut/varhaiskasvatus.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haettaessa asiakas on suoraan yhteydessä palveluntuottajaan ja sovittuaan varhaiskasvatuspaikasta tekee sähköisen palvelusetelihakemuksen Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelussa osoitteessa www.kajaani.fi/palvelut/varhaiskasvatus.  

Lisätietoja varhaiskasvatustoiminnasta löytyy verkkosivuiltamme www.kajaani.fi/palvelut/varhaiskasvatus.

Uusimmat