Olet täällä

21.2.2019 - 16:01

Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen Kajaanissa

Päiväkoti Menninkäinen
Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. Mikäli lapsen päivähoidon tarve aiheutuu huoltajan työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä se ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusia hakijoita ja niitä, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto muuttuu 1.8.2019 alkaen toimittamaan hakemuksen 25.2.-3.3.2019. Mikäli toinen tai molemmat vanhemmista ovat kotona, on lapsella oikeus varhaiskasvatukseen 20 h viikossa. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä. Myös 6-vuotiaiden esiopetukseen on mahdollista vielä ilmoittautua.

Mikäli lapsella ei ole säännöllistä päivähoidon tarvetta, on 3 – 5-vuotiaille tarjolla leikkiä, liikuntaa ja kulttuurielämyksiä painottavaa leikkikerhotoimintaa kahtena päivänä viikossa 3 h/päivä.

Kunnallisiin päivähoitopaikkoihin ja leikkikerhoihin haetaan sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelussa osoitteessa www.kajaani.fi/palvelut/varhaiskasvatus.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haettaessa asiakas on suoraan yhteydessä palveluntuottajaan ja sovittuaan hoitopaikasta tekee sähköisen palvelusetelihakemuksen Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelussa osoitteessa www.kajaani.fi/palvelut/varhaiskasvatus.  

Lisätietoja varhaiskasvatustoiminnasta löytyy www.kajaani.fi/palvelut/varhaiskasvatus

 

Uusimmat