Olet täällä

12.9.2016 - 13:59

Vanhojen kudosnäytteiden siirto Biopankki Borealikseen käynnistyy

Pohjois-Suomen, Oulun, Kajaanin ja Kokkolan sairaaloissa käynnistetään vanhojen kudos- ja solunäytteiden siirtämisen biopankkiin. Biopankki on yksikkö, joka kerää ja säilyttää ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa ja luovuttaa niitä tieteellisesti arvioituihin lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Suurin osa näytteistä on otettu Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Lapin keskussairaalassa, Länsi-Pohjan keskussairaalassa, Kainuun keskussairaalassa ja Keskipohjanmaan keskussairaalassa.

Näytteiden siirrosta ilmoitetaan julkisella tiedotteella 30.9.2016. Siirto koskee vain täysi-ikäisten näytteitä. Siirto ei missään tilanteessa vaaranna potilaan hoidon järjestämistä ja toteuttamista. Vastaavanlainen vanhojen näytteiden siirto on käynnistynyt tai käynnistymässä kaikissa Suomen yliopistosairaaloiden biopankeissa. Kuka tahansa voi kieltää omien vanhojen näytteidensä siirron ilmoittamalla siitä kirjallisesti Borealikseen. Kieltäytyminen ei vaikuta millään tavalla hoitoon.

Biopankkilaki määrittelee vanhoiksi näytteet, jotka on otettu ennen 31.8.2013. Tätä uudemmat näytteet voidaan siirtää biopankkeihin vain näytteen antaneen henkilön vapaaehtoisella kirjallisella suostumuksella.

Borealiksen johtaja Saila Kauppila sanoo, että näytteiden ja tietojen käsittely biopankissa perustuu lakiin eikä näytteitä käytetä muuhun kuin biopankkilain mukaisiin ja tieteellisesti arvioituihin tutkimuksiin. Biopankkitoiminnan tavoitteena on sairauksien ehkäisy ja turvallisten, tehokkaampien ja yksilöllisempien hoitojen kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa. Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria, väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista. Biopankki pystyy palvelemaan tässä tarkoituksessa paremmin kuin vanha malli, jossa näytteet ovat olleet hajallaan eri yksiköissä.

Biopankin myötä tutkijoiden saatavilla olevien näytteiden määrä kasvaa, byrokratia vähenee ja tietoturva parantuu. Biopankkien välinen yhteistyö tulee auttamaan vaikeiden ja harvinaisten sairauksien tutkimusta. Biopankki edellyttää, että tutkijat, joille näytteitä luovutetaan, toimittavat tutkimuksensa tulokset biopankkiin. Näin uudet tutkijat saavat ne käyttöönsä, mikä tehostaa koko tutkimustoimintaa, Kauppila sanoo.

Vanhojen näytteiden siirron lisäksi uusien näytteiden kerääminen biopankkiin on tutkimuksen kannalta erittäin tärkeää. Tähän liittyvien suostumusten pyytäminen on jo käynnistynyt OYS:ssa ja pienimuotoisesti myös Länsi-Pohjan keskussairaalan syöpätautien poliklinikalla. Toimintaa ollaan laajentamassa pikkuhiljaa muihinkin yksiköihin ja OYS-ervan sairaaloihin.

Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista ja biopankkinäyte kerätään aina muun hoidon tai toimenpiteen yhteydessä. Potilaille ei siis tule ylimääräisiä käyntejä eikä toimenpiteitä biopankkia varten. Potilaat ovat suhtautuneet hyvin positiivisesti biopankkiin ja uusia suostumuksia saadaan kokoajan lisää. Toivotaan, että mahdollisimman moni antaisi suostumuksen omien uusien näytteiden käyttämiseksi biopankki Borealiksessa. Asia on tärkeä, sillä biopankkitoiminnan avulla pystymme tulevaisuudessa parantamaan potilaiden hoitoa Kauppila sanoo.

Lisätietoa Biopankki Borealiksen toiminnasta:
www.ppshp.fi/biopankki. Verkkosivuilta löytyvät myös suostumus- ja kieltoasiakirjat
BiopankkiBorealis(at)ppshp.fi, p. 040 504 9025 arkisin klo 9-15

Uusimmat