Olet täällä

24.1.2019 - 10:42

Vanhemmat mukaan arvioimaan maksutonta varhaiskasvatuskokeilua

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta. Kansallinen koulutuksenarviointikeskus Karvi on saanut tehtäväkseen arvioida kokeilun.

Kysely vanhemmille

Osana arviointia Karvi toteuttaa kyselyn viisivuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille sekä kokeilu- että vertailukunnissa. Arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista, muun muassa sitä, vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus 5-vuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Vastauksia toivotaan myös niiltä perheiltä, jotka hoitavat viisivuotiasta lastaan itse kotona. Kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista

Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat olla tuottamassa arvokasta tietoa perheiden tekemistä lastenhoidon ratkaisuista. Samalla huoltajat voivat olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluita kunnat jatkossa perheille tarjoavat. Arvioinnin yksi tavoite onkin tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi toteaa Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Lisätietoja Anna Siippainen arviointiasiantuntija varhaiskasvatus Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, puh. 029 533 5543 anna.siippainen(at)karvi.fi ja Laura Repo arviontineuvos Kansallinen koulutuksen arviontikeskus. puh. 029 533 5553 laura.repo(at)karvi.fi

www.karvi.fi

Uusimmat