Olet täällä

30.11.2016 - 15:45

Tolokusti -kainuulainen työllisyydenhoidon käsikirja julkistettiin

Tolokusti
Tolokusti -kainuulainen työllisyydenhoidon käsikirja on laadittu yhteistyössä kainuulaisten työllisyystoimijoiden kesken. Tavoitteena on laaja sitoutuminen yhteisesti tärkeiksi koettuihin asioihin. Käsikirja painottuu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden teemaan.

Käsikirjan tarkoituksena on toimia vaikuttavuutta lisäävänä, työllisyystoimijoiden työtä ohjaavana ja tukevana työkaluna. Lisäksi käsikirjassa nostetaan esille akuuteimpia työllisyydenhoitoon liittyviä kehittämiskohteita ja -tarpeita mm. päättäjien tietoisuuteen.

Tolokusti sisältää suosituksia ja toimintaehdotuksia, mutta haastaa myös toimijat itse etsimään ratkaisuja esille nostettuihin teemoihin. Käsikirja ei siis kaikilta osin anna ns. valmiita vastauksia. Käsikirjaa on tarkoitus päivittää ajan saatossa säännöllisin väliajoin, aina kulloisetkin ajankohtaiset teemat ja haasteet huomioiden.

Käsikirjan laatimistyötä pohjusti syksyllä 2015 toteutettu työllisyyskysely. Kyselyn tulosten perusteella työllisyydenhoidon koordinointi maakuntatasoisesti nähtiin tarpeelliseksi. Kyselyn tulokset on huomioitu Tolokusti -käsikirjan sisällöissä. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy tästä linkistä.

Työllisyyden edistäminen on yhteistyötä, se ei ole vain jonkun tietyn sektorin tai toimijan vastuulla. Toiminnan tuloksellisuus on riippuvaista useista tekijöistä ja toimijoista. Yhteistyön merkitys korostuu vastaisuudessakin.

Kun kainuulainen tekee tosissaan ja kunnolla, se tekee: Tolokusti!

Tolokusti -kainuulainen työllisyydenhoidon käsikirja löytyy tästä linkistä.

Uusimmat

tiedotepohja20keltainen.jpg
22.3.2019
Kainuulaiset yritykset ja kajaanilaiset yhdistykset voivat hakea kuntalisää kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien tai alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseen sekä työttömien työnhakijoiden...
Eduskuntavaalit 2019 banneri (Jukka Laukkanen)
18.3.2019
Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja ennakkoäänestys...