Olet täällä

28.3.2019 - 16:01

Tilinpäätös 2018 oli ennakoitua heikompi

tiedotepohja20kajaani20tiedottaa.jpg
Kaupungin viime vuoden tulos jäi huomattavasti ennakoitua heikommaksi lähinnä Kainuun soten suuren alijäämän ja verotulojen poikkeuksellisen suurten ennakonpalautusten takaisinmaksun vuoksi. Alijäämää syntyi yhteensä 12,2 miljoonaa euroa. Myönteistä vuoden 2018 taloudellisessa tuloksessa oli se, että kaupungin oman toiminnan talous alitti budjetin ja oli lähestulkoon tasapainossa.

Vuosi 2018 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyvin haasteellinen. Kajaanin kaupungin ja myös muiden Kainuun kuntien taloudellinen kantokyky heikkeni. Sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat noin 5 prosenttia ja samanaikaisesti verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet vähenivät.

Investointitaso nousi jälleen huomattavan korkealle tasolle vaikka alenikin edellisvuodesta. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 20,7 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinnit muodostivat selkeästi suurimman osuuden kokonaisinvestoinneista. Suurimmat kohteet olivat Kätönlahden koulun liikuntasali, Kajaanin lyseo, uusi harjoitusjäähalli, Ratamon päiväkoti ja matkakeskus yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin 4,4 miljoonaa euroa, josta pääpaino oli vanhojen teiden ja katujen korjauksissa sekä saneerauksissa. Investoinnit tulevat jatkossa kohdistumaan pääasiassa koulu- ja oppilaitoskiinteistöihin mutta myös uuden teatterin rakentamisen aikataulu pitää ratkaista lähivuosina.

Menneen tilikauden vuosikate oli vain 1,6 miljoonaa euroa eli 42 euroa/asukas. Vuosikate riitti kattamaan 10,5 prosenttia poistoista ja investointien tulorahoitusosuus oli 7,5 prosenttia. Lainamäärä Kajaanissa on 3 255 euroa/asukas, mikä on valtakunnallista keskiarvoa. Kaupungin velkaantumisaste on suorassa suhteessa investointien määrään.

Kajaanin kaupunki varautuu tulevaan sopeuttamalla omaa talouttaan. Kaupunki laatii ulkopuolisen asiantuntijan avustamana talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020 – 2024.

Elinvoimaan ja vetovoimaan panostaminen kaupunkistrategian mukaisesti on entistä tärkeämpää. Kainuun yleinen talouskehitys on edelleen positiivinen, ja yksityiset investoinnit lisäävät koko ajan työpaikkoja. Kaupungin on vastattava myös myönteisiin kehittämishaasteisiin. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua yhteistyötä on tiivistettävä entistä enemmän maakunnallisten toimijoiden kanssa. Valmistelussa havaittuja hyviä käytänteitä otetaan käyttöön huolimatta siitä, miten uusi sote-valmistelu etenee. Kainuun soten pitää kuitenkin myös pystyä sopeuttamaan toimintaansa kuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi.

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, 044 7100 303 ja talousjohtaja Asta Tolonen, 044 7100 237.

Tilinpäätös löytyy linkistä (Firefox- tai Crome-selain) www.kajaani.fi/tilinpaatos

 

Uusimmat