Olet täällä

24.1.2019 - 16:00

Teatterin tilaratkaisuja pohtinut työryhmä ehdottaa: Teatteritaloa peruskorjataan ja Kaukametsään lisärakentamista

Kajaanin_kaupunginteatteri_1042_Kuva_Anja_Pietarinen.jpg

Teatteritalon investointiratkaisua valmisteleva työryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmä selvitti useampaa vaihtoehtoa tilaratkaisujen suhteen. Se päätyi ratkaisuun, jossa teatteritalo peruskorjataan ja jossa Kaukametsään kansalaisopiston yhteyteen tehdään lisärakentamista. Nykyinen teatteritalo peruskorjataan ja uudistetaan alueteatterin kotinäyttämöksi ja Sissilinnan rakennuksesta luovutaan. Kaukametsän kansalaisopiston tilojen ja laajennuksen suhteen työryhmä esittää suunnittelun kehittämistä niin, etteivät hankkeen kokonaiskustannukset ylitä 17 M€.

Työryhmä selvitti useampaa vaihtoehtoa tilaratkaisujen suhteen. Loppuraportissa se esittelee neljän vaihtoehdon kustannuksia, laajuutta ja sijaintia. Perusteluissa on otettu huomioon vanhojen, suojeltujen tilojen uusi käyttö, kaupunkikeskustan elävöittäminen ja kaupungin talouden reunaehdot.

Työryhmä esittää, että hankkeen luonnossuunnittelu ja kaavamuutosprosessi käynnistetään hankkeen edistämiseksi. Luonnossuunnitteluvaiheen tavoitteena on löytää toiminnallinen ja tekninen ratkaisu, joka täyttää teatteritoiminnalle asetetut vaatimukset huomioiden hankkeelle asetetun, huomattavasti tavoitetilaa alhaisemman kustannusraamin.

Osana teatterihankkeen suunnittelua käynnistetään kansalaisopiston toimintojen suunnittelu. Kansalaisopiston tarjoamia palveluja järjestetään uudelleen ja näin vapautuvia kansalaisopiston tiloja kohdistetaan teatterin käyttöön. Ratkaisulla tehostetaan kansalaisopiston, koulujen ja kirjaston tilojen käyttöä ja samalla ratkaisu keventää sivistyspalveluille kohdistuvia tilakustannuksia.

Hankkeen luonnossuunnittelulle ja kaavamuutosprosessiin varataan tarvittavat resurssit ja kustannukset vuosille 2019-2020. Hankkeen toteutussuunnittelu voidaan aloittaa, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Talousarviovalmistelussa 2020 osoitetaan hankkeelle investointivaraus ja lopullinen vaiheistus. Työryhmän esittämän vaihtoehdon kokonaiskustannukset rakennushankkeelle ovat yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Osaan rakennushanketta (teatteritilojen peruskorjaus ja uudisrakentaminen) on mahdollista saada valtiontukea maksimissaan noin 20 prosenttia. Koko maassa kulttuuritilojen rakentamiseen varattu summa on 5,5 milj. euroa vuosittain. Valtionosuudet selvitetään tarkemmin hankkeen edistyessä.

Kaupunginhallitus asetti lokakuussa 2017 investointityöryhmän. Ryhmän muodostavat kaupunginvaltuuston kaikkien poliittisten ryhmien edustajat, teatterin ja tilakeskuksen edustajat sekä sivistystoimen johtaja ja talousjohtaja. Ryhmä on perehtynyt teatteritoimintaan sekä Kajaanin kaupunginteatterin että yleisestä näkökulmasta. Teatteritilojen tekniset asiantuntijat ovat perehdyttäneet ryhmää nykyisiin teatteritiloja koskeviin turvallisuusvaatimuksiin ja teknisiin mahdollisuuksiin. Teatteri on kuvannut monipuolisin laskelmin ja esimerkein toiminnan ulottuvuuksia ja esittänyt kokonaiskuvan teatterin tarpeista ja tehtävistä.

Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri on toiminut riittämättömissä tiloissa jo pitkään. Työryhmä katsoo, että teatteri tarvitsee nykyisen toimintavolyymin säilyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi kaksi näyttämöä, joista toinen toimii alueteatterin kotinäyttämönä. Eri toiminnot on sijoitettava lähelle toisiaan.

Lisätietoja Miikka Kortelainen työryhmän puheenjohtaja, 044 715 7128 (miikka.kortelainen(at)kajaani.fi), Helka-Maria Kinnunen teatterinjohtaja Kajaanin kaupunginteatteri, 044 421 4191 (helka-maria.kinnunen(at)kajaani.fi) ja Jari Pietarila rakennuttajapäällikkö Kajaanin kaupunki, 044 714 7595 (ari.pietarila(at)kajaani.fi).

 

Uusimmat