Olet täällä

15.1.2016 - 8:27

Talousvesihuoltoon varmuutta

siirtoviemari.jpg
Talousvesihuoltoon varmuutta - Sivolanniemen vedenottamo, Koutaniemen alkalointilaitos ja Koutaniemi-Kajaani -yhdysvesijohto on otettu käyttöön

 

Kajaanin Vesi -liikelaitos on ottanut joulukuussa käyttöön Koutaniemen Sivolanniemelle rakennetun pohjavedenottamon, Koutaniemen alkalointilaitoksen ja nämä Kajaanin keskustaajaman vedenjakelualueeseen yhdistävän Koutaniemi-Kajaani -yhdysvesijohdon. Hankkeiden kustannukset olivat yhteensä noin 1,15 M€ (alv0%).

Savo-Karjalan Vesihuolto Oy urakoi Koutaniemen nykyisen vedenottamon yhteyteen alkalointilaitoksen sekä maanpäälliset rakenteet ja tekniikan aiemmin rakennettuihin kahteen Sivolanniemen pohjavesikaivoihin. Hankkeen valmistumisen jälkeen Koutaniemen alueen vedenkapasiteetti kolminkertaistuu nykyisestä. Alkalointilaitoksessa molempien vedenottamoiden veden PH:ta ja alkaliniteettia nostetaan ja vesi UV-desinfioidaan ennen jakelua verkostoon.

Prosessi ja vesitekniikka Provetek Oy urakoit noin 9,1 km pitkän Koutaniemi-Kajaani -yhdysvesijohton kaksine paineenkorotuspumppaamoineen ja Kangasmaaston alavesisäiliön, jonka avulla mm.vedenjohtamista Kajaanin, Koutaniemen ja Otanmäen suuntaan hallitaan. Hankkeen yhteydessä samaan kaivantoon asennettiin noin 3,2 km paineviemäriä, jonka Koutaniemi-Vuoreslahti viemäriosuuskunnan on tarkoitus lunastaa myöhemmin.

Hankkeiden valmistumisen jälkeen kaikki Kajaanin Veden vedenjakelualueet on yhdysvesijohdoin yhdistetty toisiinsa. Vuolijoen kirkonkylän ja Otanmäen verkostot yhdistettiin heti kuntaliitoksen jälkeen ja Otanmäen-Mainuan jakelualue yhdistettiin keskustaajamaan Otanmäki-Kajaani –siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. Nämä lisäävät talousvesihuollon varmuutta erityisesti häiriötilanteissa kun vettä voidaan johtaa jakelualueelta toiselle. Sivolanniemen vedenottamolla saadaan noin 1.000 m3/vrk vara-/lisäkapasiteettia hajautettuna Koutaniemen pohjavesialueelle. Normaalitilanteessa Otanmäestä ja Koutaniemeltä johdetaan pienehköjä määriä vettä Kajaaniin.

 

Uusimmat