Olet täällä

31.10.2016 - 11:00

Talousveden laatuun ja toimintavarmuuteen ollaan tyytyväisiä

Kajaanin Vesi -liikelaitos osallistui yhdessä Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan kanssa kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan.

Kyselyn mukaan Kajaanin Vesi –liikelaitoksen toimittaman talousveden laatu ja toimitusvarmuus koettiin koko vertailun parhaiksi ja näiden lisäksi myös viemäröinnin toiminnan koettiin hieman parantuneen vuodesta 2014. Jätevedenpuhdistamon toiminnan, asiakaspalvelun ja tiedotuksen on koettu hieman huonontuneen vuodesta 2014. Talousveden laatuun ja toimitusvarmuuteen oltiin selvästi kyselyn keskiarvoa tyytyväisempiä, asiakaspalveluun hieman keskiarvoa vähemmän tyytyväisiä ja loppuihin vertailtuihin ominaisuuksiin tyytyväisyys oli kyselyn keskiarvon tasoa.

 

Kyselyn tulokset tullaan huomioimaan palveluja kehitettäessä

 

Uusimmat