Olet täällä

13.11.2019 - 17:37

Talousarvioehdotus 2020

Kajaanin kaupunkitunnus sininen
Ennakoivaa talouden tasapainottamista.

Kuntatalous on koko maassa hyvin haastavassa ja epävarmassa tilanteessa. Vaikka työllisyysaste on parantunut koko ajan, niin silti kuntien verotulot kasvavat hyvin hitaasti mm. verotilityksiin liittyvien ongelmien vuoksi. Tällä hetkellä kukaan ei pysty sanomaan jatkuvatko ongelmat edelleen myös ensi vuonna. Valopilkkuna on valtionosuuksien määräaikaisen leikkaamisen loppuminen vuodesta 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa jopa noin 5 miljoonan euron kasvua valtionosuuksiin. Kaupungin talouspohjan vahvistumista auttavat myös ns. Loiste-kaupan seurauksena saadut sijoitusvarat sekä yhtiön tuottojen muuttaminen korkopohjaisesta osinkotuottoihin perustuvaksi.

Kaupungin talousarvio vuodelle 2020 (mukaan luettuna liikelaitokset) on tulokseltaan -2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 12,6 miljoonaa euroa. Se ei riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 15,9 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelta 2018 kaupungille syntyi alijäämää 12,2 miljoonaa euroa ja kuluva vuosi ilman Loiste -kaupasta syntyneitä satunnaisia tuottoja on noin 6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Myös Kainuun sote -kuntayhtymän kustannusten kehitys vaikuttaa vahvasti kaupungin talousarvion menoihin. Soten maksuosuus kaupungin verorahoituksesta on yli 60 prosenttia. Kainuun soten kustannusten kasvuun on monia perusteltuja syitä, mutta nykymenolla kustannukset ovat selvästi karkaamassa Kainuun kuntien kantokyvystä.

Edellä mainituista syistä johtuen kaupunki on käynnistänyt samanaikaisesti Kainuun soten kanssa talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelman laadinnan. Ohjelmalla pyrimme vuosien 2020-2022  aikana saamaan kaupungin talous tasapainoon ennakoivilla toimenpiteillä.  Tilapäisratkaisuihin, kuten lomautukset emme ryhdy, vaan teemme rakenteisiin pureutuvia muutoksia. Myöskään veronkorotuksilla ei aiota paikata alijäämäistä talousarviota. Vuoden 2020 aikana tarkastelemme lähemmin mahdollisia muutoksia veroprosentteihin, kun tiedämme tarkemmin kaupungin todellisen tulo- ja menorakenteen myös suunnitelmavuosille.

Investoinnit sovitetaan talouden kestävään tasoon ja elinvoimaisuudesta pidetään huolta

Investointien sovittaminen talouden kestävään tasoon on yksi sopeuttamisohjelman keskeisistä tavoitteista. Tämä linjaus näkyy jo ensi vuonna käytännön tasolla. Vuoden 2020 investointien kokonaismäärään vaikuttaa hallitsevasti jo käynnissä oleva Kajaanin Lyseon koulun korjaus- ja uudisrakentaminen. Uusia merkittäviä rakennuskohteita emme aloita. Perusinfran ylläpito vaatii ylläpitoinvestointeja, eikä näiden lykkääminen tulevaisuuteen ole mielekästä. Vuonna 2020 nettoinvestoinnit ovat noin 29 miljoonaa euroa liikelaitokset mukaan luettuna.

Elinvoimaisuuden kehittämistä ei saa tiukan talouden tilanteessakaan unohtaa. Lähtö-kohtanamme on elinvoimaisuuden kehittämisen kytkeminen osaksi kaikkea päätöksentekoa. Kaupungin rooli on ensisijaisesti toimia mahdollistajana ja pienilläkin rahapanostuksilla voidaan auttaa hyviä asioita toteutumaan.  Erityisen tärkeää on yritysyhteistyö ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen.

Kajaanin kaupungin tulevaisuuden kannalta vuosille 2019–2022 hyväksytyn kaupunkistrategian linjausten toteuttaminen on ratkaisevassa roolissa. Kokonaisuutena tarkastellen kaupungilla on käsissään ns. etsikkoaika, joka ei ole pitkä, mutta sisältää paljon hyviä ja potentiaalisia mahdollisuuksia. Tarvitsemme rohkeutta linjata asioita ja kykyä profiloitua oikeisiin kehittämiskärkiin. Pienen maakuntakeskuskaupungin on mahdollista profiloitua asuin- ja yritysympäristön vetovoimaisuudella, ketteryydellä ja erikoistuneella osaamisella. Hyvin toimivat palvelut ovat merkittävä hyvinvointi- ja vetovoimatekijä.

Lisätietoja antavat Jari Tolonen, kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi, 044 7100 303 ja Asta Tolonen, talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi, 044 7100 237.

Talousarvioehdotus 2020 löytyy kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilta http://www.kajaani.fi/talousarvio keskiviikkona 13.11.2019 klo 13.00.

Uusimmat