Olet täällä

13.11.2017 - 13:15

Talousarvioehdotus 2018: Kohentuvan kuntatalouden ja kaupungin kehittämisen vuosi 2018

tiedotepohja_keltainen.jpg
Kaupunginjohtaja julkisti Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarvioehdotuksensa 13.11.2017. Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvio ja –suunnitelma on 14.11.2017

Maailman talousnäkymät ovat selvästi parantuneet. Suomen talouteen on myös löytynyt pitkästä aikaa hyvää kasvuvauhtia. Tutkimuslaitokset ja muut talouden ennustajat näyttävät kilvan nostavan kasvulukujaan kuluvalle ja ensi vuodelle.

Kajaanin kaupungin talousarviota vuodelle 2018 ollaan laatimassa varsin vakaassa tilanteessa. Tulopohja ei ole juurikaan kasvamassa ennusteiden valossa, mutta toisaalta myös menojen kasvu on maltillista. Vuosi 2018 näyttää paljon paremmalta kuin kuluva vuosi on ollut monien epävarmuustekijöiden vuoksi. Tulevan vuoden verotulokertymä on todennäköisesti jonkun verran parempi kuin talousarvion pohjana oleva ennuste. Kaupungin talousarvio vuodelle 2018 on tulokseltaan -3,4 miljoonaa euroa ilman liikelaitoksia ja liikelaitosten kanssa -2,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 nettoinvestoinnit ovat noin 23 milj. euroa liikelaitosten kanssa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 17,1 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Lyseon peruskorjaushanke sekä uusi harjoitusjäähalli ja vanhan hallin osakorjaus. Ensi vuoden investoinnit ovat miltei 90-prosenttisesti peruskorjaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Keskeinen osa kaupungin taloutta ja tulevaisuutta on sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys. Vuoden 2018 osalta näiden menojen kasvu pyrittiin linjaamaan kuntaneuvottelussa kuntien arvioitua tulopohjaa vastaavaksi.

Työllisyystilanne on parantunut merkittävästi vuoden 2017 aikana. Erityisesti metallialalla, on havaittavissa suurta osaajapulaa. Terrafamen ja Transtechin tulevaisuudennäkymillä on iso vaikutus Kajaanin työllisyyteen.

Elinvoimaisuuden ylläpitämiseen vaikuttaminen on entistä enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen vastuulla. Elinkeinostrategiassa kehittämiskohteeksi on nostettu erityisesti asenne- ja yritysilmapiiri, jossa korostetaan vielä nykyisestään yrittäjien ja kaupungin yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä.

Kajaanin kaupungilla on hyvät mahdollisuudet parantaa imagoaan ja rooliaan maakuntakeskuksena. Kaupungin palvelut toimivat hyvin ja kunnallisinfraan, erityisesti koulutiloihin, on investoitu määrätietoisesti viime vuosina. Kajaanissa on hyvä yhteistyön henki luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden ja henkilöstön kesken.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 löytyy täältä.

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/talousarvio_2018_ja_taloussuunnitelma_2019_2020.pdf

 

 

Uusimmat