Olet täällä

14.11.2019 - 15:08

Talouden sopeuttamissuunnitelma – ohjausryhmän yksimielinen esitys

vaakuna_vari_web.png
Ohjausryhmän esittämässä talouden sopeuttamissuunnitelmassa on löydetty tavoitteen mukaisesti pysyviä keinoja talouden tasapainottamiseksi yhteensä 10 miljoonan euron arvosta vuosille 2020–2022.

Keinojen vaikuttavuus jatkuu vuoden 2022 jälkeenkin.  Sopeuttamisella pyritään pysyviin kustannusten alentamiseen, se ei sisällä yksittäisiä tai kertaluonteisia eriä, kuten sijoitus- tai kiinteistöomaisuuden myyntituottoja tai henkilöstön lomautuksia.

Kajaanilaiset osallistuivat aktiivisesti sopeuttamiskeinojen arviointiin. Kouluverkkoa koskevat kuulemistilaisuudet järjestettiin 6.11. Jormuassa ja 13.11. Vuolijoella. Lisäksi henkilöstö osallistui aktiivisesti säästökeinojen kartoittamiseen.

”Koulukuulemiset pidettiin 6. ja 13.11. Taustaselvitysten yhteisvaikutukset eivät ole vielä täysin selvillä, koulujen kohtaloa harkitaan vielä. Koulukysymys ratkaistaan viimeistään joulukuun valtuustossa”, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Teuvo Hatva.

Kyselyssä saadun palautteen vuoksi varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ei koroteta eikä alle 18-vuotiaiden ohjatun seuratoiminnan liikuntavuorojen käyttömaksuja oteta käyttöön. Sen sijaan kysely antoi vahvistusta sille, että Lohtajan ja Kuurnan nuorisotilojen toiminta siirretään lähikoulujen yhteyteen.

Liikunta- ja kulttuuriavustuksia vähennetään, teatterin ja kansalaisopiston toimintaa supistetaan hieman, liikuntapaikkojen hoitotaso määritellään käytön mukaan ja pysäköintivirhemaksuja korotetaan.

Lisäksi mm. tehostetaan toimintaa ja tilojen käyttöä, kevennetään hallintoa, vähennetään lyhyitä sijaisuuksia ja henkilöstöetuuksia, keskitetään taloushallinto, henkilöstöhallinto sekä viestintä ja markkinointi, luovutaan painatuskeskuksesta, vähennetään painotuotteita ja ilmoituksia sekä parannetaan energiatehokkuutta.

Säästöt tarkoittavat noin 26–49 henkilötyövuoden vähennystä seuraavan kolmen vuoden aikana. Henkilötyövuosisäästöihin pyritään pääsääntöisesti eläköitymistä hyödyntämällä ja määräaikaisten työsuhteiden määrää vähentämällä. Yhteistoimintamenettely päättyi 13.11.2019.

Kaupunginhallitus käsittelee talouden sopeuttamissuunnitelmaa 19.11. ja mahdollisesti vielä 26.11. Kaupunginvaltuusto päättää talouden sopeuttamissuunnitelmasta 9.12.2019.

Avoin info       

Kaikille avoin infotilaisuus esityksestä talouden sopeuttamissuunnitelmaksi pidetään torstaina 14.11.2019 klo 17.30–19.30 kaupungintalon valtuustosalissa, Pohjolankatu 13.

Talouden sopeuttamissuunnitelma tiivistetysti

Talouden tasapainottamisen keinot on jaettu kolmeen koriin.

A-korissa ovat välttämättömät rakenteelliset muutokset, jotka perustuvat mm. palvelutarpeen, toimintatapojen ja henkilöstön muutokseen (mm. eläköityminen). A-korin keinoja täydentävät Kainuun soten keinot. Tässä korissa ovat ne keinot, joita nyt esitetään toteutettavaksi.

B-korin keinot otetaan käyttöön, mikäli talouden tasapainoa ei saavuteta A-korin ja Kainuun soten keinoilla. B-korin keinoihin turvaudutaan myös, jos toimintaympäristön muutokset estävät jonkun A-korin keinon toteuttamisen tai tilalle muuten tarvitaan lisää/täydentäviä ratkaisuja. Tässä korissa ovat mm. tuntikehyksen pienentäminen, esiopetuksen keskittäminen ja avustajaresurssien rajaaminen.

C-korin keinot ovat asioita, joita esiteltiin ohjausryhmälle, mutta jotka ohjausryhmä päätti jättää käyttämättä. Ne ovat arvovalintoja ja/tai panostuksia kaupungin ja seutukunnan elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Useimmat C-korin keinoista ovat täysin vapaaehtoisia. Esimerkkejä palveluliikenteen lopettaminen, pysäköintimaksujen korotukset, kulttuuritapahtumien vähentäminen ja vesiosuuskuntien käyttömaksujen nostaminen.

Alla olevasta tiedotteesta löytyvät Kajaanin kaupungin keinot -taulukko ja Kainuun soten keinot -taulukko.

 

Lisätietoja ohjausryhmän puheenjohtaja Teuvo Hatva, puh. 044 421 4070 ja kaupunginjohtaja Jari Tolonen, puh. 044 710 0303.
 

 

Uusimmat