Olet täällä

24.8.2016 - 14:46

Taitoan uusi toimipiste Kajaanissa herätti suurta mielenkiintoa

Kunnan Taitoa Oy:n avoinna olleisiin palvelupäällikön sekä talous- ja palkkahallinnon asiantuntijatehtäviin tuli yli 170 hakemusta.

Taitoa järjesti 9.8. tilaisuuden, jossa oli mahdollisuus tutustua Taitoaan työnantajana ja vierailla uuden toimipisteen tiloissa Viestitalossa. Muutaman iltapäivän tunnin aikana lähes sata henkilöä käytti tilaisuutta hyväkseen, tuli tapaamaan taitoalaisia ja keskustelemaan avoinna olevista tehtävistä. Joulukuun alkuun mennessä Kajaanin toimipisteen koko henkilöstö on rekrytoitu ja toimintaa päästään käynnistämään täydellä teholla.

Kajaste-hankkeessa piirustukset on hyväksytty – talon rakentaminen alkaa

Kajaste-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 22.8.2016 hankkeen käyttöönottosuunnitelmat ja Kajaste-ratkaisun. Hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaihe päättyi. Edessä ovat tarvittavien muutosten toteutukset, testaukset, koulutukset ja käyttöönotto.  Kuntien Tiera Oy on toteutuksessa testauksineen avainasemassa. Toimiva ohjelmisto tulee Kajaanille ja Taitoalle hyväksymistestaukseen lokakuun alussa.

-Kajaste-hankkeessa on saavutettu merkittävä rajapyykki, jota voisi verrata talon rakentamisessa siihen, että piirustukset on nyt hyväksytty. Kajaste-ratkaisu perustuu valmispakettiin, johon Kajaani tarvitsee joitakin muutoksia. Nämä muutokset ovat talon sisustuksen ja vähän ulkoseinienkin säätöä. Niitä rakennetaan nyt täyttä vauhtia. Sitten testataan, että kaikki toimii. Lopuksi tehdään vastaanottotarkastus eli hyväksymistesti. Tämän jälkeen voidaan muuttaa sisälle taloon eli tehdään käyttöönotto”, kuvailee hankejohtaja Heikki J Mattila.

Koska tammikuun palkat lasketaan uudella järjestelmällä, palkkahallinnon käyttöönotto alkaa vaiheittain joulukuun alussa. Taloussuunnittelu otetaan käyttöön huhtikuun alussa. Kaikki muu otetaan käyttöön vuodenvaihteessa.

Muutokset toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa

Syyskuun loppupuolella pidetään johdon työpaja, jossa käydään läpi hankkeen tuomat muutokset ja niiden vaikutukset. Työpajassa suunnitellaan, kuinka muutokset käynnistetään eri puolilla organisaatiota. Muutokset toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstö koulutetaan ja perehdytetään uusiin toimintatapoihin ja tietojärjestelmiin.

Pääkäyttäjäkoulutukset järjestetään syyskuussa ja loppukäyttäjäkoulutukset marras-joulukuussa. Kaikille yhteiset infotilaisuudet järjestetään 8. ja 15. joulukuuta sekä 12. tammikuuta. Lisäksi järjestetään erilaisia kohdennettuja infotilaisuuksia.

*********
Kajaste-hanke: Kajaanin kaupunki hankkii talous- ja palkanlaskentapalvelut 1.1.2017 alkaen Taitoalta. Samalla Kajaani ottaa käyttöön Kuntien Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmän ja Populus-palkanlaskentajärjestelmän. Hankkeen tavoitteena on, että Kajaanin kaupungilla on tehokkaasti hoidetut talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit sekä ajanmukaiset ja laadukkaat palvelut. Kajaani liittyy kuntien yhteiseen osaamisverkostoon ja hyödyntää entistä paremmin olemassa olevaa tietoa päätöksenteossa. Kajaanilla on käytössään laadukas ja kehittyvä tietojärjestelmäympäristö.

Kunnan Taitoa Oy (www.taitoa.fi) on kunta-alan suurin valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, jonka omistajina on lähes 200 kuntayhteisöä. Taitoa on kuntatoimijoiden omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka kehittää palveluitaan yhdessä asiakkaidensa kanssa. Taitoa palvelee yli 100 asiakasta ja työllistää noin 500 asiantuntijaa ympäri maata. Vuonna 2015 Taitoa-konsernin liikevaihto oli 39 M€.

Uusimmat