Olet täällä

2.2.2017 - 16:03

Rakentaminen alkaa Kainuun uuden sairaalan työmaalla

Kainua - Kainuun uusi sairaala -allianssi
Kainuun uuden sairaalan maanrakennustyöt käynnistyvät torstaina 2.2.2017 rakennuspaikan lumen ajolla, maastomittauksilla ja pintamaan kuorinnalla. Räjäytys- ja louhintatyöt käynnistyvät alustavasti viikolla 7.

Alueelta poistettavaa maa- ja kalliomateriaalia hyödynnetään sairaalan rakennustöissä. Louhittava kallio kuljetetaan lähialueelle murskattavaksi ja palautetaan välivarastoinnista jälleen rakennuspaikalle. Maa-ainesta ja kalliota siirretään yhteensä noin 100 000 m3.

Maanrakennusvaiheen urakoitsijoina toimivat J.T.J. Väisänen Oy, Kainuun Sora Oy, Geokolmio sekä T.Maijala Oy.

Liikenne- ja turvallisuusjärjestelyt

Työmaan toiminnasta aiheutuu sairaalan alueelle melua, tärinää ja lisääntyvää raskasta liikennettä. Alueella liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja noudattamaan työmaaopasteita ja -ohjeita.

Rakennustyöt nykyisen sairaalan alueella toteutetaan siten, että sairaalatoiminta voi jatkua turvallisesti ja häiriöttömästi ilman väistötiloja.

Tuloliittymät Sotkamontieltä ja Opintieltä pysyvät avoinna liikenteelle, mutta turvallisuuden vuoksi sairaalaa ympäröivä kehätie katkaistaan alueen lounaiskulmasta perjantaista 3.helmikuuta alkaen. Asiakkaiden ja henkilöstö kulku sairaalaan säilyy töiden alkuvaiheessa muilta osin ennallaan.

Työmaaliikenne suuntautuu pääosin läntisen liittymän kautta (Opintien suunta).

Työmaatiedotteet ja yhteystiedot 

Työmaan toiminnasta ja sairaalahankkeesta saa tietoa osoitteesta www.kainua-allianssi.fi, jonne päivitetään ajankohtaiset tapahtumat, turvallisuustiedotteet ja yhteystiedot.  Nettisivuilla julkaistaan jatkossa myös urakan hankintatietoja, esimerkiksi allianssin sopimuskumppaneita ja toimittajia.

Kainuun uusi sairaala toteutetaan yhteisvastuullisena allianssiurakkana, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymän lisäksi Skanska, Caverion ja Sweco.  Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä ja urakan kokonaiskustannukset ovat 153 M€. Työmaan keskivahvuus vuosina 2017 - 2021 on 200 henkilöä.

Tiedote 30.1.2017

Kainuun uuden sairaalan rakentamissopimus allekirjoitettu

Kainuun uuden sairaalan rakentamista koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu tänään Kajaanissa. Rakentamisvaihe on osa yhteisvastuullista allianssiurakkaa, jonka osapuolina ovat Kainuun soten lisäksi Skanska Talonrakennus, Caverion ja Sweco.

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä ja urakan kokonaiskustannukset ovat 153 M€. Kainua-allianssin pääurakoitsija Skanskan osuus on 69 M€, talotekniikkaurakoitsija Caverionin 45 M€ sekä suunnittelusta vastaavan Swecon osuus yhteensä 11,5 M€.

Rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2017, ja työt saadaan päätökseen vuoden 2021 syksyllä. Työmaa sijaitsee nykyisen sairaalan alueella, joten hankkeen erityispiirteitä ovat korkeat turvallisuus- ja häiriöttömyysvaatimukset. Rakentaminen vaiheistetaan siten, että sairaalatoiminta voi jatkua ilman väistötiloja.

Rakennushanke on Kainuun suurin julkinen rakennuskohde: rakennuksessa on lähes 2 000 huonetta ja 700 ikkunaa, 7 400 betonielementtiä, 36 000 m2 lattiapäällysteitä ja 15 000 m2 seinälaatoituksia. Sähkökeskuksia on 160 ja ilmanvaihtokoneita 80 kappaletta. Puurakentaminen näkyy sairaalassa sisällä ja ulkona: sisustuksen lisäksi ulkoseinissä käytetään yli 10 000 m2 puuelementtejä.

Rakentamisvaihe tarjoaa tulevina vuosina kymmeniä aliurakoita sekä laite- ja materiaalitoimituksia. Työmaan keskivahvuus on 200 henkilöä.

Sairaalan suunnittelussa korostuvat sujuvan ja turvallisen hoitotyön mahdollistaminen, esteettömyys, viihtyisyys ja kuntoutus. Rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla tuetaan yksiköiden tilojen yhteiskäyttöä ja varautumista muutostarpeisiin. Rakennuksessa käytetään älykkäitä talo- ja kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua turvallisuus- ja viestintätekniikkaa, varastoautomatiikkaa sekä paikannusta.

Kainuun keskussairaala vastaa valtakunnallisen linjausten mukaisesti ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä keskeisten erikoisalojen toiminnasta. Osana sairaalaa toimivat jatkossa myös Kajaanin terveyskeskusten vastaanotot ja vuodeosastot, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kehitysvammaisten poliklinikka ja akuuttiosasto.

”Uusi sairaala on erittäin tärkeä Kainuun terveydenhuollon ja koko maakunnan tulevaisuudelle. Tilojen rakentamisen lisäksi on panostettava palveluiden sisältöön ja henkilöstöön; nämä kolme ovat kivijalkamme”, korostaa Kainuun soten johtaja Maire Ahopelto.

Allianssimalli kannustaa yhteistyöhön

Toteutusmalliksi valitun allianssiurakan keskeisenä periaatteena on vastata yhdessä projektin onnistumisesta. Suunnittelu- ja toteutusratkaisut tehdään yksimielisesti hankkeen parasta ajatellen laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden ohjaamina. Allianssin kannustinjärjestelmän mukaisesti erinomaisista tuloksista palkitaan bonuksilla, mutta myös toteutumattomien tavoitteiden sanktiot jaetaan yhteisesti.

”Sairaala on rakennuskohteena erittäin vaativa, ja me urakoitsijoina ja suunnittelijoina vastaamme siitä, että tilaaja saa arvoa rahalle. Rakennusala on muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi ja haluamme olla tässä kärkijoukossa”, toteavat Kainua-allianssin yritysten johtajat Tuomas Särkilahti Skanskasta, Ville Tamminen Caverionista ja Markku Varis Swecosta.

Uusimmat