Olet täällä

21.2.2017 - 12:10

Räjäytystyöt käynnistyvät keskussairaalan työmaalla

Kainua - Kainuun uusi sairaala -allianssi
Kainuun uuden sairaalan työmaan avolouhintatyöt alkavat keskiviikkona 22.2.2017. Räjäytyksiä tehdään jatkossa arkipäivisin kolmen viidentoista (15) minuutin jakson eli aikaikkunan ajan. Yhden jakson aikana voidaan suorittaa useampia räjäytyksiä.

Räjäytysaikataulut julkaistaan hankkeen verkkosivuilla www.kainua-allianssi.fi/tyomaa. Torstaisin ensimmäisen räjäytysjakson ajankohta poikkeaa sairaalatoiminnan vuoksi muista päivistä.

Räjäytysaikataulut viikolla 8

Päivämäärä

Aikaikkuna 1

Aikaikkuna 2

Aikaikkuna 3

Keskiviikko 22.2.2017

-

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Torstai 23.2.2017

12:00 – 12:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Perjantai 24.2.2017

10:00 – 10:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

 

Räjäytysaikataulut viikolla 9

Päivämäärä

Aikaikkuna 1

Aikaikkuna 2

Aikaikkuna 3

Maanantai 27.2.2017

10:00 – 10:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Tiistai 28.2.2017

10:00 – 10:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Keskiviikko 1.3.2017

10:00 – 10:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Torstai 2.3.2017

12:00 – 12:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Perjantai 3.3.2017

10:00 – 10:15

14:00 - 14:15

17:00 - 17:15

Louhintatöiden aikataulut on suunniteltu siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa sairaalan toiminnalle ja ympäristölle.

Turvallisuuden varmistamiseksi liikkuminen ja liikennöinti estetään räjäytyshetkellä louhittavan kentän varoalueelta. Alueella liikkuvia pyydetään erityiseen varovaisuuteen sekä noudattamaan annettuja turvallisuusohjeita.

Ennen jokaista räjäytystä soitetaan kolmen minuutin mittainen katkonainen äänimerkki. Yhtenäinen äänimerkki kertoo räjäytyksen olevan ohi.

Päivystyksen liikennejärjestelyt muuttuvat

Työmaatoiminnan vuoksi Kainuun keskussairaalan päivystyksen ajorampin kiertosuunta muuttuu viikolla 9. Nykyinen myötäpäiväinen ajosuunta muuttuu vastapäiväiseksi – muutokset merkitään liikennemerkein.

Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Uudessa sairaalassa toimivat maakunnan ympärivuorokautinen päivystys sekä keskeiset erikoissairaanhoidon toiminnot, synnytys- leikkaus- ja osastonhoidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä Kajaanin perusterveydenhuollon palvelut. Sairaalahankkeen kokonaislaajuus on 46 282 brm2 josta noin 5 % on peruskorjausta.

Uusimmat