Olet täällä

27.7.2016 - 16:33

Pohjolan Matka liikennöi 11.8 alkaen kaupunkiliikennettä

Kajaanin kaupunki ja Kajaanin Kaupunkiliikenne Oy ovat käyneet neuvotteluja liikennöintisopimuksen purkamisesta, sopimus puretaan 10.8 alkaen. 11.8 alkaen Pohjolan Matkat liikennöi väliaikaisella sopimuksella Kajaanin kaupunkiliikennettä.

Liikennöintisopimus käsitti Kajaanin kaupungin taajama-alueella ajetun kaupunkiliikenteen sekä Kajaanin eteläpuolella ajettavia seutuliikennevuoroja. Kajaanin kaupunki on aloittanut neuvottelut toisen yrittäjän kanssa väliaikaisesta liikennöinnistä. Pyrkimyksenä on, että kesäajan liikennöinti saadaan hoidettua keskeytyksettä 10.8.2016 saakka. Koulujen alkaessa 11.8.2016 kaupunkiliikenteen sekä Kajaanin eteläpuolella ajettavien seutuliikennevuorojen liikennöitsijä vaihtuu, väliaikaisella sopimuksella alkaa liikennöimään Pohjolan Matkat.  

Kajaanin kaupunki aloittaa syksyn kuluessa valmistelut uudesta kilpailutuksesta. Kilpailutuksen jälkeen uusi toimija aloittaa liikennöinnin viimeistään kesällä 2017.

Lisätietoja henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen, puh. 044 4214 028.

Uusimmat