Olet täällä

25.2.2016 - 15:06

Ohje laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Ajankohtaista
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista on tullut voimaan 1.4.2015.

Tämä ohje toimii tiedotteena laajarunkoisten rakennusten ja maneesien omistajille. Tämän ohjeen lisäksi rakennusten omistajan tulee perehtyä lakitekstiin. Laki löytyy mm. Finlexin palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista. Arvioitavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija ei saa arvioida rakennusta. Rakennusvalvonta ei valvo lain toteutumista tai muistuta erikseen lain asettamista velvollisuuksista mutta voi vaatia arviointitodistusta sekä ajantasaista käyttö- ja huolto-ohjetta esitettäväksi. Tarkempaa tietoa arvioinnin teettämisestä, sisällöstä ja arvioitsijan pätevyysvaatimuksista löytyy lakitekstistä sekä ”RIL 269-2015 rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje”-oppaasta.

Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt löytyvät rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

http://www.kajaani.fi/palvelut/rakentamisen-ohjeet-ja-yhtenaiset-kaytannot

 

Uusimmat

tiedotepohja20keltainen.jpg
22.3.2019
Kainuulaiset yritykset ja kajaanilaiset yhdistykset voivat hakea kuntalisää kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien tai alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseen sekä työttömien työnhakijoiden...
Eduskuntavaalit 2019 banneri (Jukka Laukkanen)
18.3.2019
Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja ennakkoäänestys...