Olet täällä

29.3.2017 - 11:29

Odotettua parempi vuosi 2016

tiedotepohja20kajaani20tiedottaa.jpg
Tilinpäätös vuodelta 2016 on koko kaupungin osalta ylijäämäinen n. 2,1 miljoonaa euroa. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat odotettua paremmin ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitellusti. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset ylsivät talousarviota parempiin tuloksiin.

Tilinpäätös 2016

Tulopuolella verotulot jäivät noin yhden miljoonan euron alle talousarvion ja valtionosuudet toteutuivat hieman odotettua suurempina.

Kajaanin kaupunkikonsernin tilanne on vakaa ja tulevaisuus näyttää turvatulta. Kajaanin konsernirakenne muuttui vuoden 2016 aikana. Measurepolis Deveploment Oy sulautettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:öön 31.7.2016 ja Edukai Oy aloitti toimintansa 21.4.2016. Konsernitilinpäätös vuodelta 2016 oli ylijäämäinen 4,9 milj. euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin nettoinvestointimenot olivat 62,0 milj. euroa.

Kajaanin yritystoiminnassa on ollut ”tervettä pöhinää”, joka on näkynyt työllisyyskehityksessä ja yritysten kehittämissuunnitelmissa. Merkittäviä hyviä uutisia olivat mm. Transtechin vaunutilaukset, Terrafamen tilanteen parantuminen ja St1 Bioetanolitehtaan ensimmäisen vaiheen onnistuminen. Yritystilojen parantunut kysyntä on näkynyt teollisuushallihankkeissa ja Kajaanin Teknologiakeskuksen toimitilojen käyttöasteessa (97 %).

Investointitaso nousi jälleen huomattavan korkealle tasolle vuonna 2016.  Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 33 miljoonaa euroa. Monitoimitalo Lehtikangas ja Oppi 7 metallialan tilojen rakentaminen olivat investointien suurimmat hankkeet. Investoinnit tukevat kaupungin palvelutuotannon ylläpitämistä ja kehittämistä. Lainamäärä on Kajaanissa 2748 euroa/asukas, mikä on vielä alle valtakunnan keskiarvon.

Menneen tilikauden vuosikate oli 15,2 miljoonaa euroa eli 405 euroa/asukas. Vuosikate riittää kattamaan noin 111 prosenttia poistoista ja investointien tulorahoitusosuus on noin 46 prosenttia. Kaupungin velkaantumisaste on suorassa suhteessa investointien määrään, syömävelkaa ei ole tarvittu. Peruskorjattavaa riittää myös lähivuosina, joten velkaantuminen jatkuu vielä joitakin vuosia.

Lisätietoja:    

kaupunginjohtaja Jari Tolonen, puh. 044 7100 303, jari.tolonen@kajaani.fi  

va. talousjohtaja Joni Partanen, puh.  044 421 4300, joni.partanen@kajaani.fi

                                      

 

Uusimmat