Olet täällä

27.4.2018 - 13:09

Nuorten kesätyöseteli 2018

Jokiranta kesällä
Ensi kesänä noin 650 kajaanilaisella nuorella on mahdollisuus saada kesätyöseteli. Kajaanin kaupunki myöntää setelin kaikille noin 360 peruskoulun 9-luokkalaiselle sekä 300 toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijalle.

Kesätyösetelin arvo on 300,00 euroa. Kesätyösetelin haku tapahtuu sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.kajaani.fi > Ajankohtaista 6.3.2018 klo 9.00 alkaen sekä osoitteesta www.kajaani.fi/kesatyopaikat.  Peruskoulunsa päättävien nuorten kesätyösetelin haku päättyy 18.5.2018 (aik. 8.4.2018). Tämän jälkeen mahdollisesti hakematta jääneet kesätyösetelit laitetaan vielä toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden haettavaksi edellä mainittujen 300 setelin lisäksi. Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kesätyösetelin haku päättyy 18.5.2018 (aik. 30.4.2018).

Kesätyöseteliä hakevalla nuorella on oltava lomaketta täyttäessään jo tieto tulevasta kesätyöpaikastaan eli lomaketta ei voi täyttää ilman kesätyöpaikan tarjoavan työnantajan tietoja. Kesätyöpaikka voi olla yrityksessä, järjestössä, valtion laitoksessa tai Kajaanin kaupungin tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa. Peruskoulunsa päättävä nuori voi työllistyä myös kotitalouteen, mutta ei omaan kotiin eikä myöskään lähisukulaisen palvelukseen. Työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa ja palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Työnantajalle tulee kesätyöntekijän palkkaamisesta myös kustannuksia (tuen määrän ylittävä osa palkasta ja palkan sivukulut). Kesätyöseteli on voimassa 1.6.–31.8.2018.

Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Lisäksi edellytetään Kajaanin 4H-yhdistyksen järjestämän Yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Kesätyöseteli maksetaan ko. yhdistykselle, joka välittää sen yrityksen perustaneelle nuorelle.

Kesätyösetelin saaneille nuorille lähetetään vahvistus setelin saamisesta viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen seteli on noudettava henkilökohtaisesti nuorten palvelupaikka Nupasta (os. Asemakatu 2). Nuori antaa alkuperäisen kesätyösetelin työnantajalle tai Kajaanin 4H-yhdistykselle, jos nuori käyttää kesätyösetelin yrityksen perustamiseen.

Tarkempaa tietoa kesätyösetelistä löytyy osoitteesta www.kajaani.fi/kesatyopaikat,  Kirjeet kesätyösetelistä peruskoulun 9-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille sekä Kirje kesätyösetelistä työnantajille.

Kesätyösetelistä antaa lisätietoja kaupungin henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, p. 044-710 0377, s-posti etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Kesäyrittäjyydestä antaa lisätietoa Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Peittola, p. 050-407 7281 s-posti etunimi.sukunimi@4h.fi.

Uusimmat