Olet täällä

7.2.2017 - 10:35

Nuorten kesätyöseteli 2017

tiedotepohja20keltainen.jpg
Ensi kesänä noin 600 kajaanilaisella nuorella on mahdollisuus saada kesätyöseteli. Kajaanin kaupunki myöntää setelin kaikille noin 400 peruskoulun 9-luokkalaiselle sekä 200 toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijalle.

Kesätyösetelin  arvo  on  300,00  euroa.  Kesätyösetelin  haku  tapahtuu  sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet  löytyvät osoitteesta  www.kajaani.fi  >  Ajankohtaista  7.3.2017 klo  9.00  alkaen  sekä  osoitteesta  www.kajaani.fi/kesatyopaikat.  Peruskoulunsa päättävien  nuorten  kesätyösetelin  haku  päättyy  9.4.2017.  Tämän  jälkeen mahdollisesti hakematta jääneet kesätyösetelit laitetaan vielä toisen asteen  1. ja  2. vuosikurssin  opiskelijoiden  haettavaksi  edellä  mainittujen  200  setelin  lisäksi. Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kesätyösetelin haku päättyy 30.4.2017.

Kesätyöseteliä hakevalla nuorella on oltava lomaketta täyttäessään jo tieto tulevasta kesätyöpaikastaan  eli  lomaketta  ei  voi  täyttää  ilman  kesätyöpaikan  tarjoavan työnantajan tietoja. Kesätyöpaikka voi olla yrityksessä, järjestössä, valtion laitoksessa tai  Kajaanin  kaupungin  tai  Kainuun  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymän palveluksessa.  Peruskoulunsa päättävä nuori voi työllistyä  myös kotitalouteen, mutta ei  omaan  kotiin  eikä  myöskään  lähisukulaisen  palvelukseen.  Työsuhteen  on kestettävä vähintään kaksi viikkoa ja palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen  mukainen.  Työnantajalle  tulee  kesätyöntekijän palkkaamisesta  myös  kustannuksia  (tuen  määrän  ylittävä  osa  palkasta  ja palkan sivukulut). Kesätyöseteli on voimassa 1.5.–31.10.2017.

Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin  4H-yhdistyksen  kautta.  Lisäksi  edellytetään  Kajaanin  4H-yhdistyksen järjestämän  Yrittäjäkoulutuksen  suorittamista.  Kesätyöseteli  maksetaan  ko. yhdistykselle, joka välittää sen yrityksen perustaneelle nuorelle.

Kesätyösetelin saaneille nuorille lähetetään vahvistus setelin saamisesta viimeistään toukokuun  puoliväliin  mennessä.  Tämän  jälkeen  seteli  on  noudettava henkilökohtaisesti  Kajaani  Infosta.  Nuori  antaa  alkuperäisen  kesätyösetelin työnantajalle  tai Kajaanin 4H-yhdistykselle, jos nuori käyttää kesätyösetelin yrityksen perustamiseen.

Tarkempaa  tietoa  kesätyösetelistä  löytyy  osoitteesta  www.kajaani.fi/kesatyopaikat Kirjeet  kesätyösetelistä  peruskoulun  9-luokkalaisille  ja  toisen  asteen  opiskelijoille sekä  Kirje  kesätyösetelistä  työnantajille.  Ko.  sivulta  löytyvät  myös  työsopimus-  ja työtodistusmallit.

Kesätyösetelistä antaa lisätietoja kaupungin henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, p. 044 710 0377, s-posti etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Kesäyrittäjyydestä antaa lisätietoa Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Peittola, p. 050-407 7281 s-posti etunimi.sukunimi@4h.fi.

Uusimmat