Olet täällä

10.12.2018 - 16:43

Myyntitarjous: Lehtikankaan terveysasema (Soidinkatu 4)

tiedotepohja20keltainen.jpg
Kajaanin kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontilla nro 205-5-126-2 olevan terveysasemarakennuksen sekä ostettavaksi tai vuokrattavaksi asemakaavan nro 255 ja tonttijaon 205-5/126/1 mukaisen liike-, toimisto- ja yleistenrakennusten tontin, jolla kyseinen rakennus sijaitsee.

Tarjouksen ehdot ovat seuraavat:

1 Myyntikohde

Kaupan kohde on Kajaanin kaupungissa osoitteessa Soidinkatu 4 sijaitsevalla tontilla 205-5-126-2 oleva vuonna 1988 valmistunut yksikerroksinen terveysasema-rakennus, jonka pinta-ala on 1373 kerros-m². Lisätiedot rakennuksesta ovat liitteissä.

Lisäksi kaupan yhteydessä tulee ostaa tai vuokrata rakennuksen sijaintitontti 205-5-126-2, jonka pinta-ala on 3700 m². Tontin asemakaavamääräys on KY-4, liike-, toimisto- ja yleistenrakennusten korttelialue ja sen rakennusoikeus on 1850 k-m².

Kauppaan kuuluvat vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymät sekä kaukolämpö- ja sähköliittymät.

2 Tontin lisätiedot

Tonttiin ei kohdistu kiinteistörekisteriin merkittyjä rasitteita, käyttöoikeuksia tai käyttörajoituksia. Tontilla ei ole oikeutta yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Tontti myydään rasituksista vapaana tai vuokrataan 30 vuodeksi oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisätiedot tontista ovat liitteissä.

3 Myyntihinta

Rakennuksen alin myyntihinta on kahdeksankymmentäkaksituhatta/ 00 (82 000,00).

Tontin myyntihinta on yhdeksänkymmentätuhatta neljäsataakuusikymmentäviisi/ 71 (90 465,71) euroa tai vuokra 4070,96 euroa vuodessa.

4 Tarjouksen voimassaolo

Tarjous on voimassa helmikuun 28. päivään 2019 klo 15:00 saakka.

5 Ostotarjouksen muoto

Ostajan on tehtävä sitova ostotarjous kirjallisesti myyjän ilmoittamana myyntitarjouksen voimassaoloaikana. Tarjouksesta on ilmettävä rakennuksesta tarjottava ostohinta ja se ostetaanko vai vuokrataanko tontti sekä ostajan täydellinen nimi ja yhteystiedot, yhtiöiden osalta mukaan on liitettävä lisäksi kaupparekisteriote sekä kaikissa tapauksissa tieto siitä hankitaanko kohde perustettavan yhtiön lukuun.

6 Tarjouksen hyväksyminen

Ostajan esittämän ostotarjouksen hyväksymisestä päättää Kajaanin kaupunginvaltuusto. Myyjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tarjousta. Ostajalla ei ole oikeutta saada korvausta tai hyvitystä ostotarjouksen käsittelyn aikana aiheutuneista tarjoukseen liittyvistä välittömistä tai välillisistä kuluista.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä myöhässä jätettyjä tarjouksia.

7 Yhteystiedot

Kirjallinen ostotarjous on jätettävä määräaikaan 28.2.2019 klo 15:00 mennessä Kajaanin kaupungin kirjaamoon.

Kajaanin kaupunki
kirjaamo
PL 133
87101 Kajaani

tai sähköisesti kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: kajaani@kajaani.fi.

Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä: ”Soidinkatu 4 tarjous”

8 Lisätiedot

Tontin lisätiedot antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai email: jari.sakkinen(at)kajaani.fi.

Rakennuksen lisätiedot antaa ja esittelyt hoitaa kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen, puh. 044 7100 282, email: ari.heikkinen(at)kajaani.fi tai toimitilapäällikkö Markku Haverinen, puh. 044 7100 302 markku.haverinen(at)kajaani.fi

9 Allekirjoitukset

Kajaanin kaupungin puolesta

Jussi Heikkinen
Tekninen johtaja
Kajaanin kaupunki
jussi.heikkinen(at)kajaani.fi

 

Aineisto sisältää liitteet:  Kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus, rasitustodistus, ajantasaasemakaavaote, asemakaavamääräykset ja -selostus, rakennuksen ja tontin perustiedot, asema-, julkisivu-, leikkaus-, katto- ja pohjapiirustukset sekä
energiatodistus, sisäilmatutkimus, sisäilma-analyysit 2 kpl, Sartekin tarkastusraportti, Sartekin tutkimusraportti, korjaussuunnitelma, vuokrasopimusluonnos.

Uusimmat

Joutsen rullalauta kuva piirtänyt Perttu Penttinen
16.1.2019
Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lukuvuonna...
Parkki kuva Reijo Haukia
10.1.2019
Pysäköintitarjonnan ja -kysynnän tasapainon suunnittelu on ennakoivaa ja pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua, jolla on oma osansa toimivan ympäristön...