Olet täällä

13.11.2018 - 11:13

Muuttotutkimus: Kajaaniin muuttaneet ja Kainuusta lähteneet arvostavat Kajaanin edullisuutta ja luontoa

Kajaanin kaupungin Taloustutkimus Oy:llä teettämän muuttotutkimuksen mukaan Kainuusta poismuuttaneet ja Kajaaniin muuttaneet arvostavat Kajaanissa asumisen ja elämisen hintatasoa sekä ympäristöä ja luontoa.

Kyselytutkimukseen haastateltiin puhelimitse 4.–26.10.2018 kahta eri ryhmää: viime vuosina Kainuusta poismuuttaneita 25–35-vuotiaita sekä viime vuosina Kajaaniin muuttaneita 25–59-vuotiaita.

Muuttotutkimuksen mukaan Kainuusta poismuuttamiseen ovat eniten vaikuttaneet opiskelu- ja työtilanteet. Kajaaniin on muutettu oman työtilanteen vuoksi sekä siksi, että on päässyt lähemmäs omaa sukua. Kajaanissa on molempien kohderyhmien mielestä helppo saada asunto tai omakotitontti. Lisäksi Kajaaniin muuttaneet kokevat Kajaanin entistä asuinkuntaansa turvallisemmaksi sekä työnsaantimahdollisuuksiltaan paremmaksi.

Kyselytutkimuksen mukaan Kajaanin heikkouksia suhteessa nykyiseen tai entiseen kuntaansa ovat kulttuuritarjonta, kaupalliset palvelut, opiskelumahdollisuudet, liikenneyhteydet muualle Suomeen, julkinen liikenne, lasten tulevaisuuden näkymät ja yleinen ilmapiiri tai elävyys. Poismuuttaneet kokevat myös työnsaantimahdollisuudet ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet selvästi parempina nykyisessä kunnassa kuin Kajaanissa. Lisäksi terveydenhuollon ja lasten päivähoidon osalta on muuttajaryhmien kesken näkemyseroja: poismuuttaneet kokevat nykyisen kunnan toimivan paremmin, Kajaaniin muuttaneet näkevät Kajaanin menestyvän paremmin.

Kyselytutkimuksen mukaan muuttoherkkyyttä on Kainuusta poismuuttaneilla ja Kajaanissa asuvilla haastateltavilla noin joka kolmannella. Joka kolmas muualla asuvista muuttoa suunnittelevista kokee Kajaanin vähintään melko houkuttelevana vaihtoehtona.

Parisuhteessa olevilla tärkeänä kriteerinä on, että molemmille löytyisi vakituinen, toistaiseksi voimassa oleva työpaikka. Noin neljä kymmenestä olisi tällöin valmis muuttamaan Kajaaniin ja lisäksi lähes neljä kymmenestä rupeaisi pohtimaan asiaa. Jos työpaikka löytyisi toiselle, ja toinen voisi opiskella Kajaanissa, on joka viides valmis muuttamaan Kajaaniin. Yksineläville muuttokynnys Kajaaniin on suurempi.

Poismuuttaneista 9 prosenttia suosittelee Kajaania, 39 prosenttia suhtautuu kaupunkiin neutraalisti ja kriitikoita on 52 prosenttia. Kajaaniin muuttaneista haastatelluista suosittelijoita on kaksinkertaisesti eli 21 prosenttia. Neutraalisti asiaan suhtautuu 46 prosenttia ja kriittisesti 33 prosenttia.

Haastatteluja tehtiin poismuuttaneiden osalta 200 kappaletta painottaen naisiin ja Kajaaniin muuttaneiden osalta 177 kappaletta. Aineistoa ei ole painotettu. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Linkki muuttotutkimukseen löytyy verkko-osoitteesta: http://www.kajaani.fi/fi/strategia

Lisätietoja Timo Myllymäki tutkimuspäällikkö Taloustutkimus Oy, timo.myllymaki(at)taloustutkimus.fi ja Risto Hämäläinen kehitysjohtaja Kajaanin kaupunki p. 044 710 0217 risto.i.hamalainen(at)kajaani.fi

 

Uusimmat