Olet täällä

23.3.2016 - 12:46

MATKA-kehittämishankkeella tarjotaan monipuolisempia liikkumispalveluja ja helpotetaan kainuulaisten liikkumista

waltti_kortti_reittikartta.jpg
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on käynnistänyt Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön -kehittämishankkeen eli MATKA-hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden käyttöä Kainuussa. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia kainuulaisten liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Hanke on uraauurtava ja sen tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Kainuun sote toteuttaa MATKA-hankkeen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kainuun kuntien kanssa. Konsulttina hankkeessa toimii WayStep Consulting Oy

MATKA-hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen, kevään ja kesän aikana toteutettavan työvaiheen tavoitteena on Kainuun soten kuljetusoikeusasiakkaille luoda mahdollisuus pienempiin matkakuluihin tarjoamalla halukkaille matkustusvaihtoehdoksi avoimen joukkoliikenteen palveluita. Tavoitteena on testata palvelua Kajaanin palveluliikenteessä ja/tai paikallisliikenteessä/Vuolijoen liikenteessä jo kesän aikana. Testausajankohtana Kainuun soten asiakkaat voivat säästää matkan omavastuuosuuden valitsemalla kulkutavaksi bussin.

Toisessa, kesän ja syksyn aikana toteutettavassa työvaiheessa suunnitellaan malli, jolla Kainuun soten järjestämiä kuljetuksia avataan myös maaseudulla itsemaksavien kainuulaisten käyttöön.

Myöhemmin toteutettavilta MATKA-hankkeen testausjaksoilta kerätään asiakaspalautetta, jonka perusteella toimintaa voidaan kehittää toimivammaksi ja paremmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Palvelun testausjaksosta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

MATKA-hanke on käynnistynyt vuoden 2015 joulukuussa ja se päättyy marraskuussa 2016. Hankkeen rahoittajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja antavat projektipäällikkö Jussi Tolonen Kainuun, sote p. 044 797 0688 jussi.tolonen(at)kainuu.fi, konsultti Henriika Weiste WayStep Consulting Oy, p. 040 5737 435 henriika.weiste(at)waystep.fi ja kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen Kainuun sote, p. 044 710 0862 marita.pikkarainen(at)kainuu.fi

Uusimmat