Olet täällä

10.4.2017 - 14:38

Maailman parhaan hanaveden puolesta

hanavesi_dsc6134.jpg
Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Vesi on olennainen osa Suomea ja suomalaisuutta. Puhdas hanavesi sekä puhtaat vesistöt ovat yhteistä ja arvokasta kansallisomaisuuttamme, josta voimme olla ylpeitä.

Vesihuoltomme on korkealla tasolla, mistä kertoo esimerkiksi se, että meillä Suomessa ja Kajaanissa:

  • Hanavesi on laadukasta eli turvallista, hajutonta, mautonta, väritöntä. Vesilaitokset täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön veden laadulle asettamat vaatimukset erinomaisesti. Kajaanin Veden toimittaman hyvälaatuisesta pohjavedestä valmistetun talousveden laatu oli FCG:n Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 -kyselytutkimuksessa asiakkaiden mielestä arvostettu tutkimukseen parhaaksi. (Lisätietoja talousveden laadusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi/talousveden-laadunvalvonta ja www.kajaaninvesi.fi/julkaisut )
  • Hanavesi on edullista. Yksi juomalasillinen maksaa 0,06 senttiä - ämpärillisen saat 3 sentillä! (Lähde: Vesilaitosyhdistys valtakunnallinen vertailuarvo)
  • Hanavettä tulee aina. Putkirikkojen määrä sekä putkirikkojen asukasaika ovat vähentynyt vuodesta 2010. Putkirikkojen asukasaika kuvaa putkirikoista johtuvaa asiakkaiden vedenkatkosten pituutta vuodessa. Kajaanin Veden toiminta-alueella putkirikkojen asukasaika vuonna 2016 oli 3 minuuttia 25 sekuntia. (Lähde: Vesilaitosyhdistys, Välttämätön vesi -julkaisu)
  • Kajaanin Vesi toimitti talousvettä vuonna 2016 yhteensä 2 077 620 m3/a eli vuorokaudessa 5 692 m3/d. Tämä on kolminkertaisesti Kaukaveden vesiliikuntakeskuksen altaiden vesimäärä vuorokaudessa.
  • Yhdyskuntien vedenhankintaan käytetään Suomen uusiutuvista vesivaroista vuotuisesti vain noin 0,4 %, eli olemme vesimiljonäärejä. (Lähde SYKE http://www.ymparisto.fi/vesihuoltolaitokset  ja VVY)

Nostetaan malja sata vuotiaalle Suomelle ja laadukkaalle hanavedellemme!

Viestimme suomalaisille puhtaasta hanavedestä ja annamme hanavedelle sen ansaitseman arvon. Vesilaitosyhdistyksen ja kuudentoista suomalaisen vesihuoltolaitoksen yhteinen Hanavesiooppera -kampanja näkyy ja kuuluu sosiaalisen median lisäksi 12.4. – 20.4.2017 seuraavien kaupunkien elokuvateattereissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Lahti, Pori, Lappeenranta, Kuopio, Rovaniemi, Vaasa, Hämeenlinna, Porvoo, Kajaani sekä 13.4.2017 Radiomedia ry:n jäsenkanavilla. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Lue lisää: http://suomifinland100.fi

Jotta sinä saisit maailman parasta puhdasta hanavettä

Vesihuoltolaitokset tekevät laadukkaan hanaveden eteen paljon työtä. Lisäksi vesihuoltolaitokset keräävät ja puhdistavat tehokkaasti käytetyn hanaveden eli jäteveden ja palauttavat veden takaisin vesistöihin luonnon kiertokulkuun. Vedenhankintajärjestelmä kattaa koko ketjun vesilähteeltä vedenkäsittelyn kautta vesijohtoverkostossa tapahtuvaan vedentoimitukseen. Vesihuoltolaitokset seuraavat, ohjaavat ja kunnossapitävät järjestelmää ympäri vuorokauden, varmistaakseen puhtaan hanaveden jatkuvan toimituksen.

Lisätietoja:
Johtaja, Juha Nurminen, Kajaanin Vesi -liikelaitos, juha.nurminen(a)kajaani.fi, puh. (044) 7100 258
Vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, riina.liikanen(a)vvy.fi, puh. (09) 8689 0113
Tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi, (09) 8689 0123

Uusimmat