Olet täällä

13.8.2019 - 15:36

Loiste Sähköverkon uusi nimi on Kajave Oy

Salamat
Loiste Sähköverkko Oy on 13.8.2019 alkaen Kajave Oy. Nimimuutos ei vaikuta verkkoyhtiön liiketoimintaan, organisaatioon tai omistukseen. Uusi nimi auttaa meitä viestimään asiakkaillemme selkeämmin sähköverkon toiminnasta ja palveluista.

- Kajave eli entinen Loiste Sähköverkko Oy keskittyy palvelemaan verkkoalueemme asiakkaita ja elinkeinoelämää. Tärkein tehtävämme on toimittaa sähköä luotettavasti asiakkaillemme. Kajave pysyy osana Loiste-konsernia ja sähköverkon
rakentaminen sekä kunnossapito on keskeinen osa Loiste-konsernin liiketoimintaa myös jatkossa. Loiste Sähkönmyynti puolestaan myy sähköä valtakunnallisesti, Kajave Oy:n toimitusjohtaja Heikki Juntunen sanoo.

- Jo viranomaiset vaativat sähköyhtiöiltä, että myynti- ja verkkoliiketoiminnot ovat selkeästi erotettavissa erityisesti asiakasviestinnässä. Nimimuutos auttaa myös asiakkaitamme erottamaan paremmin kummasta palvelustamme on kyse, Juntunen sanoo.

Loiste Sähköverkon uusi nimi Kajave alkaa näkymään vaiheittain kuluvan vuoden aikana ja tiedotamme muutoksista suoraan asiakkaillemme.
Yhtiön Y-tunnus pysyy samana.

Kajave-nimi on suomalainen, ytimekäs ja helppo muistaa

Uusi nimemme on Loiste-konsernin nimen kanssa lähtökohdiltaan samanlainen; lyhyt, ytimekäs ja suomalainen. Kajave toimittaa sähkön kaikkialle Kainuuseen sekä osaan Pohjois-Pohjanmaata. Viime vuonna toimitusvarmuutemme oli 99,91 prosenttia.

Yhtiö työllistää Kainuussa suoraan ja välillisesti yli sata henkeä ja investoi tänä vuonna sähköverkkoonsa yhteensä 21,9 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdentuvat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakkaitamme sijaitsevaan sähköverkkoon.

Sähköverkkoa noin 13 500 kilometriä

- Toimitusvarma ja älykäs sähköverkko on oleellinen tekijä alueemme elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden takaajana. Olemme tähän mennessä maakaapeloineet käytännössä kaikki taajama-alueet eli noin 70 prosenttia kaikesta sähkönsiirrostamme. Tulemme lähivuosina kasvattamaan kaapeloidun verkon osuutta merkittävästi, Heikki Juntunen sanoo.

Verkkoon tekemämme merkittävät investoinnit tuovat työtä ja hyvinvointia, ja houkuttelevat tänne myös uudenlaista liiketoimintaa, kuten datakeskuksia ja tuulipuistoja.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466, heikki.juntunen@kajave.fi

***

Kajave Oy on osa Loiste-konsernia

Kajave Oy palvelee asiakkaitaan sähkön jakelussa Kainuun ja osittain Pohjois-Pohjanmaan verkkoalueella. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön toimittamisesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy. 

Uusimmat