Olet täällä

12.8.2019 - 13:29

Liki 500 000 euroa EU-rahoitusta pelastustoimien tehostamiseen

Tiedote
Kajaanin kaupunki ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen.

KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden.

Kainuuseen on annettu merkittävä vastuu hankkeessa: hanke sisältää kolme käytännön toteutusta, pilottia, joista yksi hoidetaan täysin Kajaanissa. Pilotissa luodaan prototyyppi visuaalisesta 3D-sovelluksesta, joka toimii apuna pelastustoimien tehostamisessa. Projekti toteutetaan KAMK:n Tietojärjestelmät-osaamisalueen, Kajaanin kaupungin Ympäristöteknisen toimialan sekä Kainuun Pelastuslaitoksen yhteistyöllä. Erittäin tärkeää on, että projektiin osallistuu myös yrityksiä sekä viranomaisia, jotka tarjoavat asiantuntijuuttaan projektin hyödynnettäväksi.

Hankkeen lähtökohtana on toiminnan kehittäminen automaattisissa palohälytystilanteissa. Automatiikan antamia palohälytyksiä Kainuun pelastuslaitoksella on vuosittain noin 200–270 kappaletta, joka on noin 12 % kaikista pelastustoimen tehtävistä. Ensimmäisen pelastusyksikön tehtävänä automaattisessa palohälytystehtävässä on mennä ensimmäisenä paloilmoitinkeskukselle, josta saadaan tarvittavat tiedot hälytyksen antaneesta ilmaisimesta. Tämän jälkeen pelastusyksikön tehtävänä on paikantaa rakennuksesta hälyttänyt ilmaisin ja ryhtyä tarvittaviin toimiin kuten esimerkiksi sammuttamiseen, evakuointiin tai todeta tilanteen olleen vikahälytys ja palauttaa ilmoitinlaite takaisin toimintakuntoon. Riippuen rakennuksen koosta ja paloilmoittimen rakenteellisis-ta seikoista, paikantamiseen ja hälyttäneen tilan saavuttamiseen voi kulua aikaa useita minuutteja.

Hanke vastaa tähän haasteeseen ja nykyteknologian avulla luodaan pelastushenkilökunnalle reaaliaikainen tilannekuva hälytyksen tarkasta sijainnista, olosuhteista sekä mahdollisten pelastettavien sijainnista ja määrästä jo ennen kohteelle saapumista. Hankkeessa luodaan prototyyppi järjestelmästä, joka heti palohälytyksen käynnistyttyä opastaa pelastushenkilöstön optimaalisinta reittiä kohteen hälyttävään tilaan ja samalla antaa tietoa kohteella oleskelevista henkilöistä. Tämä toteutetaan luomalla digitaaliselle alustalle 3D- tai 2D-pohjakuva rakennuksista sekä tietoa sensorijärjestelmästä ja rakennusautomaatiosta. Järjestelmän avulla pelastushenkilöstöllä on jo liikkeelle lähtiessä nykyistä kattavampi tilannekuva, jota he voivat tarkastella esimerkiksi tietokoneella tai älylaitteella.

”Tämän kaltaisella järjestelmällä mahdollistetaan entistä nopeampi ja tarkempi pelastusoperaation aloitus heti kun saavutaan kohteeseen”, kertoo riskienhallintapäällikkö Janne Heikkinen Kainuun pelastuslaitokselta.
Prototyypin kehitys ei vaikuta hälytyskeskuksen kautta kulkeviin hälytysviesteihin vaan toimii jo olemassa olevien järjestelmien rinnalla.

”Mikäli prototyyppi osoittautuu toimivaksi ja hyödynnettäväksi myös vanhempien järjestelmien kanssa, se on mahdollista levittää myös muillekin pelastustoimialueille”, kertoo Janne Heikkinen.

Pilottikohteena Lehtikankaan monitoimitalo
Hankkeen pilottikohteena on Lehtikankaan monitoimitalo Kajaanissa. Monitoimitalossa sijaitsee peruskoulu, päiväkoti, liikuntatilat ja kirjasto. Siellä oleskelee päivän aikana enimmillään 1000 ihmistä, joista suurin osa on lapsia. Monitoimitalo valikoitui pilottikohteeksi, sillä siitä on jo tehty 3D-tietomalli ja se on uusi rakennus, jonka tekniikka mahdollistaa usean eri sensoritekniikan testaamista.

Toteutuksessa kiinnitetään suurta huomiota tietoturvaan ja järjestelmän fyysinen sijainti sekä viestintäkanavat suojataan nykyaikasilla menetelmillä. Hankkeessa tuotetaan myös video, jota käytetään apuna koululaisten pelastautumisharjoituksissa ja paloturvallisuuskasvatuksessa.Horisontti 2020 (Horizon 2020) on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava lähes 80 miljardin kokoinen ohjelma vuosille 2014-2020. Horisontti2020 – ohjelman avulla mm. luodaan kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppaan. H2020 koostuu kolmesta eri osa-alueesta: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalli-set haasteet. Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä.

Projektin nimi:
FASTER - First responder Advanced technologies for Safe and efficient Emergency Response

Lähdeartikkeli

Lisätietoja:
www.faster-project.eu

Jaakko Schroderus
Palotarkastaja
Kainuun Pelastuslaitos
jaakko.schroderus@kaipe.fi

Janne Heikkinen
Riskienhallintapäällikkö 
Kainuun pelastuslaitos
janne.heikkinen@kaipe.fi

Tuula Haverinen
Projektiasiantuntija
Kajaanin ammattikorkeakoulu
tuula.haverinen@kamk.fi

Uusimmat