Olet täällä

29.5.2020 - 12:09

Lasten, nuorten ja perheiden parissa töitä tekevien yhteinen viesti kajaanilaisille vanhemmille

Joki Jonna Kallunki aurinko
Huolimatta edelleen jossain määrin vallitsevista poikkeusoloista, kesä tekee vääjäämättömästi tuloaan. Kelien lämmetessä jokainen meistä halajaa nauttimaan Suomen lyhyestä kesästä, eivätkä lapset ja nuoret tee tässä suhteessa poikkeusta.

Huolimatta edelleen jossain määrin vallitsevista poikkeusoloista, kesä tekee vääjäämättömästi tuloaan. Kelien lämmetessä jokainen meistä halajaa nauttimaan Suomen lyhyestä kesästä, eivätkä lapset ja nuoret tee tässä suhteessa poikkeusta.

Maaliskuun lopulta alkaen Kajaanissa eri nuorisoalan toimijat ovat jalkautuneet säännönmukaisesti seitsemänä päivänä viikossa kohtaamaan nuoria kaupungille. Jalkautumisten alkuvaiheessa nuorten parissa puhutti erityisesti koronavirustilanne, mutta kevään edetessä tilanne on sikäli "normalisoitunut", että keskustelujen sisällöissä ovat korostuneet perinteiset nuoruuteen liittyvät teemat, kuten esimerkiksi ihmissuhdekysymykset sekä opiskeluihin ja työllistymiseen liittyvät paineet.

Kevään aikana lasten, nuorten ja perheiden kanssa töitä tekevät aikuiset ovat kuitenkin kiinnittäneet huomioita myös muutamiin huolta herättäviin ilmiöihin kajaanilaisten lasten ja nuorten keskuudessa. Pitää muistaa, että vaikka huolenaiheita on noussut, suurimmalla osalla lapsista ja nuorista arki sujuu ja elämässä menee kaiken kaikkiaan hyvin. Huolta on herättänyt esimerkiksi nuorten huoleton liikennekäyttäytyminen. Viimeisimpien kuukausien aikana on jäänyt kiinni viikoittain alkoholin vaikutuksen alaisena mopoilevia nuoria. Mikä huolestuttavinta, nuoret eivät itse pidä tilannetta laisinkaan huolestuttavana, saati häpeile alkoholin nauttimista julkisilla paikoilla menopelien välittömässä läheisyydessä.

Myös kannabismyönteisyys on jälleen nostanut päätään kajaanilaisten nuorten keskuudessa. Huolestuttavaa on se, että nuorimmat käytöstä kiinni jääneet ovat olleet vielä alakouluikäisiä. Nuorten keskuudessa on laajoja verkostoja, joissa kannabista hankitaan, myydään ja käytetään. Verkostoissa on mukana monenlaisista lähtökohdista tulevia lapsia ja nuoria, esimerkiksi hyvä koulumenestys, aktiivinen harrastuksiin osallistuminen tai vakaa perhetausta eivät tarkoita, etteikö lapsi tai nuori voisi olla tietoinen kannabiksen käytöstä, saati ettei hän itse olisi ollut käyttämässä sitä.

Kajaanilaiset lasten, nuorten ja perheiden kanssa töitä tekevät tahtovatkin korostaa kesäloman kynnyksellä vanhempien roolin tärkeyttä lasten ja nuorten elämässä. Hyvä ja toimivat vuorovaikutus ja keskusteluyhteys nuoren kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä työkaluja vanhemmuuteen. Kun kotona pystytään keskustelemaan avoimesti asiasta kuin asiasta, ei vanhempien kiinnostus nuoren vapaa-ajan viettoa kohtaan näyttäydy kyttäämisenä tai valvomisena. Erityisen tärkeitä hetkiä kohtaamiseen ovat ne hetket, kun nuori palaa illalla kotiin.

Vanhempien on hyvä tietää, missä ja kenen kanssa oma nuori viettää vapaa-aikaansa. Nuoret ovat Kajaaninkin kokoisessa äärimmäisen hyvin verkostuneita ja he voivat viettää aikaa yllättävissäkin porukoissa. Koulujen pihoihin liittyen on tärkeää huomioida, ettei nuorten saati lasten vapaa-ajan viettämisen koulujen pihoilla pitäisi antaa meille aikuisille minkäänlaista turvallisuuden tunteen illuusiota. Tällä hetkellä on nähtävissä, että koulujen pihoilla aikaa viettävät hyvinkin erilaisista taustoista tulevat ihmiset. Aikuisten kannattaa itsekin esimerkiksi iltalenkillä poiketa niillä alueilla, joissa nuoret aikaansa viettävät.

Vanhempien voi olla tarpeen asettaa kesän aikanakin lapsille ja nuorille kotiintuloaikoja, karkeasti voinee todeta ettei kaupungilla ole enää mitään nähtävää esimerkiksi yläkouluikäiselle kello 23 jälkeen. Osaltaan tämä ylläpitää ja tukee lasten sekä nuorten vuorokausirytmiä ja sitä kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapsessa ja nuoressa tämän tyyppiset vanhemman tekemät ratkaisut voivat aikaansaada monenlaisia tunteita, mutta jokaisen aikuisen olisi syytä kestää tunnekuohujen keskellä elävien nuorten reaktiot. Mikäli perheen omat tai vanhemman voimavarat eivät jostain syystä tunnu riittäviltä kasvatustyöhön tai lapsen tai nuoren tilanne aiheuttaa huolta, kannattaa apua hakea matalalla kynnyksellä. Koronatilanne on aikaansaanut kuormitusta meissä kaikissa, avun pyytämistä ei pidä missään, eikä varsinkaan tässä, tilanteessa kokea heikkoutena. Me kajaanilaisten lasten, nuorten ja perheiden parissa töitä tekevät teemme työtämme myös kesän aikana, ota rohkeasti yhtyettä missä vain asiassa.

Alla muutama yhteinen teesi vanhemmille kasvatustyön tueksi

1. Keskustele lapsesi kanssa säännöllisesti missä ja keiden kanssa hän viettää vapaa-aikaansa

2. Määrää lapselle ja nuorelle säännölliset kotiintuloajat – kesäarkisin kello 22 ja viikonloppuisin viimeistään kello 23 kotiin

3. Viettäkää yhdessä aikaa, lukekaa, syökää ja liikkukaa lapsenne kanssa säännöllisesti, kehittäkää yhteistä vuorovaikutustanne

4. Pyytäkää perheelle apua ja neuvoa, kun alkaa tuntua että arki ei suju hyvin tai elämässä on mieltä kuormittavia huolia ja murheita

Yhteistyöterveisin,

Mikko Saari, sivistysjohtaja, Kajaanin kaupunki
Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Miikka Kortelainen, hankekoordinaattori, Walkers on Wheels 2 / Aseman Lapset ry
Tiina Sarparanta, rikosylikonstaapeli, Oulun poliisilaitos
Saija Salo, sosiaaliohjaaja, Kajaanin Poliisiasema
Raimo Sivonen, rehtori, Kainuun ammattiopisto
Jaana Leinonen, rehtori, Kajaanin lukio
Helena Saari, perhekeskuskoordinaattori Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Minna Niemi, koulupsykologi ja tulosyksikköpäällikkö, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Jyri Kitti, nuorisotyön kappalainen, Kajaanin seurakunta
Jaana Nousiainen, kriisikeskusjohtaja Kainuun kriisikeskus / Kainuun Mielenterveysseura
Minna Tuomenharju, toiminnanjohtaja, Nuorimieli -toiminta / Kainuun Mielenterveysseura
Anneli Ovaska, vastaava koulukuraattori, Kajaanin kaupunki
Pasi Nieminen, erityisnuorisotyönohjaaja, Kajaanin seurakunta
Tarja Vehkaoja, erityisnuorisotyön ohjaaja, Kajaanin seurakunta
Reima Korhonen, nuoriso-ohjaaja, Kajaanin kaupunki
Eija Pyrrö, nuorisosihteeri, Kajaanin kaupunki
Hanne Huusko, luokanopettaja, Kajaanin kaupunki
Niina Hautala, nuorisotyönohjaaja, Kajaanin seurakunta
Päivi Rissanen, perusopetuksen tulosalueen johtaja, Kajaanin kaupunki

Uusimmat