Olet täällä

26.2.2019 - 10:23

LAPE-akatemia kokoaa sivistystoimen- ja soten johtajat sopimaan lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudesta

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Maaliskuussa starttaava LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin.

Lopputuloksena luodaan eri toimijoiden väliset toimintamallit, sopimukset ja rakenteet siitä, miten palveluista saadaan lapsi- ja perhelähtöisiä. Johtajat saavat tukea entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen yhteisessä toimintaympäristössä.

Lapset ja nuoret elävät arkeaan kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lasten ja nuorten palveluista vastaavien tahojen – olipa se sitten kunta, maakunta tai joku muu taho – tulee pystyä tarjoamaan lapsille ja nuorille sopivaa tukea oikeaan aikaan mieluiten heidän omassa kasvuyhteisössään.

- Ilman erilaiset hallinnonrajat ylittävää tahtotilaa on mahdotonta päästä lasten nuorten ja perheiden palveluiden ihmislähtöisyyteen taikka kustannusvaikuttavuuteen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia johdettaessa olisi toimittava ikään kuin hallintorajoja ei olisikaan. Lapsi- ja perhelähtöisillä palveluilla edistetään tehokkaimmin lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, muistuttaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

- Jokaisen maakunnan alueella ollaan jo liikkeessä parempaan päin eli sivistystoimen ja soten yhdessä tekemiseen sekä varhaisen tuen vahvistumiseen.  LAPE-muutosohjelman vauhdittamaa kehitystä haluamme tukea ja jatkaa LAPE-akatemialla, perustelee hankejohtaja Maria Kaisa Aula.

Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus Helsingissä 20.3.2019

LAPE-akatemian starttitilaisuus pidetään Helsingissä 20.3. otsikolla ”Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus”.  Mukana ovat julkisen johtamisen huippunimet. Starttitilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: http://videonet.fi/stm/20190320/

LAPE-akatemiassa pysyt tulevaisuuden tahdissa

Tämän jälkeen valmennus jatkuu maakuntakohtaisesti kolmella tilaisuudella, joissa pureudutaan oman maakunnan alueen yhteistyöhön: sen rakenteisiin, toimintamalleihin ja palvelujen yhdyspintoihin. Osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten oman maakunnan alueella sivistystoimen ja soten yhteistyön rakenteet, prosessit ja toimintamallit kehittyvät.

Akatemiaan kutsutaan mukaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johtavat viranhaltijat ja päättäjät, maakuntavalmistelijat sekä järjestöjen ja seurakuntien johto.

- Toimintaympäristö on nyt nopeassa muutoksessa.  LAPE-akatemia on tarpeellinen ja hyödyllinen siitä riippumatta, mitä eduskunta päättää maakunta ja sote- uudistuksesta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on saatava joka tapauksessa vastaamaan mahdollisimman hyvin ihmisten tarpeisiin sekä tukemaan lasten oppimisen ja hyvinvoinnin yhdenvertaisuutta, sanoo muutosagentti Anna-Kaisa Korpinen.

- Korjaavien palveluiden kustannusten kasvun hillintä edellyttää varhaisen tuen vahvistumista ja vahvempaa yhteistyötä yli erilaisten rajojen.  Johtamisen on tärkeä perustua tutkimukseen, tietoon sekä lapsen oikeuksien yhteiseen eettiseen perustaan, korostaa kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl.

Kainuussa painopisteenä on elinvoiman lisääminen ja lapsilähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen niin palveluissa kuin päätöksenteossakin. Tavoitteena on lapsiystävällinen Kainuu.

LAPE-akatemiassa juurrutetaan myös kunkin maakunnan alueella kahden viime vuoden aikana tehtyä LAPE-kehittämistyötä. Mukava Kainuu – hankkeessa (Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa) kehitettiin mm. vanhemmuuden tukea, eroauttamista, kulttuurisensitiivistä työotetta ja kohtaamispaikkatoimintaa. Tämä kaikki oli osa perhekeskustoiminnan eli lapsi- ja perhelähtöisten palvelujen parantamista.

Osallisuuden lisääminen ja asiakkaan näkökulman huomioon ottaminen on noussut entistä tärkeämmäksi kehittämiskohteeksi. Tähän on vastattu täydentämällä maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstöä osallisuuskoordinaattorilla asiakaslähtöisen näkökulman varmistamiseksi.

LAPE-akatemian järjestelyistä vastaavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Maakuntakohtaisista tilaisuuksista vastaavat kunkin maakunnan omat LAPE-muutosagentit yhteistyössä kunta-agenttien kanssa.

Lisätietoja
Kainuun LAPE-muutosagentti Anna-Kaisa Korpinen, anna-kaisa.korpinen(at)kainuu.fi p. 044 7975367.
Kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl, piritta.pietila-litendahl(at)ouka.fi p. 040 1869396
Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), mariakaisa.aula(at)stm.fi p. 0295 163 658

www.stm.fi/lapeakatemia

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

 

Uusimmat