Olet täällä

13.10.2016 - 9:00

Lahjoitusprofessuuri moderniin biojalostukseen

Oulun yliopisto on aloittanut keskustelut Kajaanin kaupungin, Luonnonvarakeskuksen, sekä yritysten kanssa vahvistaakseen Kainuun kilpailukykyä sekä osaamispohjaa liittyen moderniin biojalostukseen.

Hanke suunnitellaan rakentuvaksi lahjoitusprofessuurin ympärille. Professuuri kiinnitettäisiin kahteen Kainuun alueen keskeiseen vahvuuteen, mittaustekniikkaan ja puupohjaisten lähtöaineiden jalostukseen korkean lisäarvon tuotteiksi. Rahoitettava professuuri sisältää myös rahoituksen tutkimusryhmän kokoamiseen. Ryhmän kooksi suunnitellaan professorin lisäksi 3-4 henkilöä.

”Professuuri tukee erittäin hyvin Oulun yliopiston uuden strategian toteuttamista. Tarkoituksena on, että tehtävään sisältyy tutkimuksen ja alueella toteutettavan hanketyön lisäksi opetustoiminta, joka toteutetaan sähköisiä ympäristöjä käyttäen. Näin opiskelu ja modernin biojalostuksen osaamisen jakaminen on mahdollista laajalla alueella. Se tukee yliopiston aluekehitystoimintaa laajalla pohjoisella vaikutusalueellaan”, Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava rehtori Matti Sarén sanoo.

Uusi professuuri ja tutkimusryhmä täydentävät Oulun yliopiston tutkimuksen strategista fokusaluetta ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät”. Kajaaniin sijoittuvaa uutta ryhmää tukevat fokusalueen muut esimerkiksi biotalouteen ja materiaalitutkimukseen sekä ympäristöön ja kestävään tuotantoon keskittyneet tutkimusryhmät. Uusi professuuri täydentää myös Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofiilia.

”Lahjoitusprofessuuri on merkittävin uusi avaus alueen innovaatioympäristön kehittämiseen pitkiin aikoihin. Oulun yliopisto vastaa sillä aktiivisesti alueen elinkeinoelämän uusiin tarpeisiin. Tutkimus, kehittämishankkeet ja opetus tukevat suoraan kaupungin ja alueen strategisia tavoitteita biotaloudessa. Alan konkreettisena yrityshankkeena on jo toteutumassa Renforsin Rannassa ST1 bioetanolitehdas, jonka laajennusmahdollisuutta selvitetään”, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoo.

Professuuri ja siihen liittyvän tutkimusryhmän paikat haetaan kansainvälisellä haulla rahoituksen varmistuttua. Rahoituksesta suunnitellaan kerättäväksi puolet alueelta ja yrityksiltä ja toinen puoli tulee yliopistolta. Tavoitteena on löytää keinot vakiinnuttaa toiminta lahjoituskauden jälkeen.

Uusimmat