Olet täällä

16.7.2019 - 12:43

Kysely Markkinakadulla: Osallistuva budjetointi kiinnostaa asukkaita

Kysely Markkinakadulla 2019
Kajaanin kaupungin järjestämän Markkinakatu-tapahtuman aikaan kysyimme kuntalaisilta: kiinnostaako osallistuva budjetointi, mikä olisi kiinnostavin aihe osallistuvan budjetoinnin kokeiluun ja millä tavalla mieluiten haluaisit osallistua osallistuvaan budjetointiin.

Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai palauttamalla lomakkeen Raatihuoneen palautuslaatikkoon. Kyselyyn osallistui 174 vastaajaa. Vastaajista 65 % asui Kajaanissa ja 35 % vieraili Kajaanissa. Kyselyn tulokset huomioidaan osallistuvan budjetoinnin kokeilun suunnittelussa.

Kyselyn tulokset

Kiinnostaako osallistuva budjetointi sinua? (suluissa vastaajien määrä)

Kyllä 62 % (105)
Ei 16 % (28)
En osaa sanoa 22 % (38)

Kajaanin kaupunki kokeilee ensi vuonna osallistuvaa budjetointia. Mikä olisi mielestäsi kiinnostavin aihe kokeiluun? (suluissa vastaajien määrä)

Nuorten tapahtumat 30 % (46)
Kaupunkialueen linja-autoliikenteen suunnittelu 21 % (33)
Kansalaisopiston opintotarjonta 17 % (26)
Ympäristötaide 13 % (20)
Jokin muu 19 % (29)
mm. liikuntamahdollisuudet, pyöräilytiet/-reitit, ikäihmiset, teatteri, syrjäkylien linja-autoliikenne, asumisalueiden kehittäminen, kulttuuri, lasten tapahtumat, katujen kunnossapito

Millä tavalla haluaisit mieluiten osallistua osallistuvaan budjetointiin? (suluissa valittujen vastausten lukumäärä)

Vastaamalla verkko- tai paperikyselyyn 61 % (105)
Osallistumalla verkossa toteutettavaan ideariiheen tai äänestykseen 25 % (43)
Sosiaalisessa mediassa 16 % (28)
Keskustelu- ja ideointitilaisuudessa 16 % (27)
Osallistumalla työryhmätyöskentelyyn 7 % (12)
Jokin muu 2 % (3)
mm. mahdollisuus keskusteluun kaupungin päättäjien kanssa

Kiitos kyselyyn osallistumisesta. Vastaajien kesken on arvottu palkintoja ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Onnea voittajille.

Uusimmat