Olet täällä

29.6.2020 - 17:36

Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella Kajaanissa ei todettu ympäristö- ja terveysriskiä

Kylmänkadun PIMA-selvitys kartta alueesta
Maaperä- ja pohjavesitutkimusten ja niiden perusteella tehdyn riskinarvion mukaan Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella ei ole raskasmetalleista aiheutuvaa ympäristöja terveysriskiä. Kylmänkadun ympäristössä otettiin toukokuussa maaperänäytteitä monitoimivaunulla kairaamalla noin kymmenestä eri tutkimuspisteestä.

Tutkimuspisteet sijoittuivat pääasiassa kaupungin katualueelle. Kahden asuinkiinteistön pihasta otettiin näytteitä lapiolla pintamaasta. Tutkimuspisteet sijoiteltiin alueelle kyllästämön aikaisten ilmakuvien perusteella. Näytteistä tutkittiin raskasmetallipitoisuuksia.

Alueelle asennettiin myös pohjaveden havaintoputki. Havaintoputkesta ja asuinkiinteistön pihassa olevasta kaivosta otettiin vesinäytteet, joista selvitettiin pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia.

Alueella on toiminut puukyllästämö vuosina 1950-1962. Kyllästysaineena on käytetty K-33 -kyllästysainetta, jossa on korkeita kromi-, kupari- ja arseenipitoisuuksia (CCA). Läheisessä lähteessä on todettu 1960-luvulla korkea kromipitoisuus, jolloin kyllästämön toiminta määrättiin lopetettavaksi ja lähde asetettiin käyttökieltoon. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kyllästämöalueelle on sittemmin rakennettu omakoti- ja kerrostaloja.

Tutkimuksissa todettiin korkeita kromi- ja kuparipitoisuuksia yhdessä kairapisteessä Kylmänkadun tiealueella 0,5–1 metrin syvyydellä. Riskinarvioinnin perusteella todetut metallipitoisuudet eivät aiheuta haittaa tai vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Kyseiset maaainekset poistetaan, mikäli tiealueella tehdään tulevaisuudessa tien perusparannus- tai muita kaivuutöitä.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Sitowise Oy toteutti selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt.

 

Uusimmat