Olet täällä

14.9.2020 - 18:21

Kuuden maakunnan ja seitsemän kaupungin kannanotto liikenteen käynnistämisestä lentopaussista hiljentyneille maakuntakentille

Siipikuva_Finnair_kuva Tiina Kaakinen
Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin ja Pohjois-Karjalan maakuntajohtajat ovat julkaisseet yhdessä Kokkolan, Pietarsaaren, Kajaanin, Jyväskylä, Kemin, Tornion ja Joensuun kaupunginjohtajien sekä alueiden kauppakamareiden kanssa kannanoton.

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin ja Pohjois-Karjalan maakuntajohtajat ovat julkaisseet yhdessä Kokkolan, Pietarsaaren, Kajaanin, Jyväskylä, Kemin, Tornion ja Joensuun kaupunginjohtajien sekä alueiden kauppakamareiden kanssa kannanoton, jossa painotetaan maakuntakenttien tilanteen kestämättömyyttä ja tarvetta käynnistää liikennöinti Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, Kokkola-Pietarsaareen ja Kemiin mahdollisimman nopeasti. Kainuun liitosta asian valmisteluun on osallistunut maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Kannanotossa muistutetaan valtion neljännestä lisätalousarviosta, joka hyväksyttiin kesäkuussa ja jossa todetaan nykytasoisen lentoasemaverkoston säilymisen tärkeys. Tämän lisäksi lisätalousarviossa mainitaan hallituksen aikomus tarkastella kaikkia käytössään olevia vaihtoehtoja kotimaan lentoliikenteen turvaamiseksi edellä mainituilla lentokentillä.

Alueiden edustajat ovat käyneet aktiivisesti neuvotteluja eri lentoyhtiöiden kanssa. Neuvottelujen tuloksena on syntynyt malli, joka mahdollistaa operaattoreiden liikennöinnin vaikeuksissa oleville maakuntakentille. Ensisijaisena yhteistyökumppanina maakunnat näkevät Finnairin, sillä näin turvattaisiin sujuvat jatkoyhteydet Helsinki-Vantaalta.

Kyseessä olisi ylimenokauden ratkaisu talvikaudelle 2020–2021. Taloudelliseen takaukseen ja lipputulojen tulouttamiseen takaisin ostajalle eli valtiolle perustuva malli varmistaisi liikennöinnin nopean käynnistymisen. Ruotsissa lennot käynnistyivät vastaavanlaisen mallin käyttöönoton jälkeen kahden viikon kuluttua hallituksen myönteisestä päätöksestä. Mallin enimmäiskustannuksiksi Suomessa on laskettu 20 miljoonaa euroa kuuden kuukauden liikennöinnillä.

Lisäksi on huomioitava, että vaikka pääasiallisena tavoitteena on kaupallisen liikenteen jatkaminen ja alueiden elinkeinoelämän toiminnan jatkuvuus, maakuntakenttien toiminnan ylläpitämiselle perusteita löytyy myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen huoltovarmuuden ylläpidosta. Myös nopeiden yhteyksien puute maakunnista aiheuttaa riskejä terveydenhuoltoon ja potilasturvallisuuteen.

Lisätietoja: Kainuun Liitto, Pentti Malinen, maakuntajohtaja, p. 044 7970 197.

 

Uusimmat