Olet täällä

24.3.2020 - 16:32

Korona, perheen talous ja sosiaalinen tuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Sosiaaliseen tukeen ja muihin toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä Kainuun soten aikuissosiaalityöhön.

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Lisätietoja perustoimeentulotuesta on saatavilla Kelan Internet-sivuilla, ks. https://www.kela.fi/toimeentulotuki. Huom. Kelan toimipisteissä on muutoksia koronaepidemian vuoksi ja tarkat yhteystiedot löytyvät Kelan Internet-sivuilta.

Sosiaaliseen tukeen ja muihin toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä Kainuun soten aikuissosiaalityöhön: https://sote.kainuu.fi/palvelut/neuvonta-ja-ohjaus-kunnittain

Kainuun alueella kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa soi­te­taan so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676. Mi­kä­li so­siaa­li­päi­vys­tys ei pys­ty vas­taa­maan, soi­te­taan hä­tä­kes­kuk­seen 112. https://sote.kainuu.fi/sosiaalipaivystys

Uusimmat