Olet täällä

14.9.2016 - 12:12

Kohti työtä -malli työllisyydenhoidon tueksi Kainuussa

Työllisyydenhoidon toimijakenttä palveluineen ja hankkeineen koetaan usein pirstaleiseksi. Tämä on haaste työllisyydenhoidon toimivuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Jos kokonaisuutta ei hahmoteta, resursseja voi jäädä hyödyntämättä. Toisaalta palvelukokonaisuuteen voi myös muodostua päällekkäisyyksiä tai joitakin tarpeellisia palveluita voi puuttua kokonaan.

Kohti työtä -malli on luotu työllisyydenhoidon tueksi Kainuuseen. Mallissa havainnollistetaan työttömän palveluprosessia (Kohti työtä -peruskuva). Prosessiajattelu on tärkeää etenkin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllisyyden edistämisessä. Tarjottavien palveluiden tulee olla oikea-aikaisia suhteessa henkilön palvelutarpeisiin.

Kunnittaiset Kohti työtä -palvelukartat löytyvät nyt netistä

Kohti työtä -mallin pohjalle on laadittu kunnittaiset palvelukartat. Niissä kuvataan suuntaa-antavasti keskeisimmät työllisyyttä edistävät tai työllisyyttä tukevat palvelut kussakin Kainuun kunnassa. Palvelukartat tulee olla ajantasaisia, joten niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Kohti työtä -malli ja palvelukartat löytyvät Kajaanin kaupungin internet-sivuilta

Kunnat voivat linkittää omille nettisivuilleen Kohti työtä -mallin ja oman kuntansa palvelukartan.

Lisätietoja Anne Huotari työllisyysasiantuntija, TYP-johtaja Kajaanin kaupunki/Kainuun TYP. puh. 044 421 4049, anne.huotari(at)kajaani.fi

Uusimmat