Olet täällä

18.9.2019 - 13:49

Keskustaan uusia pyöräparkkeja

Pyoraparkki
Pyöräilyn suosion kasvaessa kysyntä keskusta-alueen pyöräpysäköintipaikoille on lisääntynyt.

Kaupunki rakentaa uusia pyöräpysäköintikatoksia keskustaan. Pyöräparkit tulevat Pohjolankadun sivuväylälle Kauppapaikka 18 oven läheisyyteen, sekä Kauppatorin viereen Suvantorannan kevyen liikenteen väylän varteen. Pyöräparkit asennetaan paikoilleen torstaina 19.9., ja ne ovat pyöräilijöiden käytössä sitä mukaa kun kohteen viimeistelytyöt saadaan tehtyä.

Kaupungille on tullut lukuisia viestejä pyöräpysäköinnin kehityksen tarpeesta. Nykyisten, laadukkaiden ja kalliidenkin pyörien yleistyessä vaatimustaso pysäköinnin suhteen on myös kasvanut. Siksi uudet pyöräparkit ovat katoksellisia ja mahdollistavat pyörän runkolukituksen varkauksien ehkäisemiseksi. Vastaavia korkeatasoisia pyöräkatoksia on tehty kesän aikana Matkakeskukseen.

Autot ja polkupyörät samanarvoisia liikenteessä

Kajaanissa keskusta-alueella pyöräily on usein koettu haasteelliseksi muun muassa puutteellisten ja epäyhtenäisten pyöräilyväylien vuoksi. Liitteenä olevassa kartassa on sinisellä esitetty erilliset pyöräilyväylät. Punaisella merkityillä kaduilla, joissa ei ole pyöräväylää, noudatetaan perusliikennesääntöä, jolloin pyöräilijän paikka liikenteessä on ajoradan oikeassa reunassa. Jalkakäytävällä saavat ajaa vain alle 12 - vuotiaat lapset. Jalkakäytävää ei yleensä merkitä erillisellä liikennemerkillä, sen sijaan pyöräiltävissä oleva väylä vaatii aina erillisen liikennemerkin. Autoilijoiden tulee huomioida, että polkupyörä on tasavertainen ajoneuvo autoon verrattuna. Pyöräily on Rantapuiston puistoväylillä ja Kynskin sillalla sallittu, mutta jalankulkijoiden ehdoilla. Sama koskee Raatihuoneentorin kävelyaluetta.

Lisätietoja antavat

suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
044 7100034
jari.kauppinen@kajaani.fi

liikuntapalveluvastaava, Pyöräillen Kajaanissa projektipäällikkö
Jari Rajala
044 4214108
jari.rajala@kajaani.fi

Pyöräilykartta tästä linkistä.

Uusimmat