Olet täällä

21.1.2020 - 16:17

Kesätyöseteli nyt myös AMK:n opiskelijoille - summer job vouchers now for the students of the university of applied sciences, too

tiedotepohja20keltainen.jpg
Kajaanin kaupunki tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kesätöitä myöntämällä kesätyösetelin n. 30 opiskelijalle. The City of Kajaani subsidizes summer employment of the Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) students by granting summer job vouchers for approximately 30 students.

TIEDOTE
FACT SHEET

Kesätyöpaikka

Työnantajan tulee olla kajaanilainen yritys tai yritys, jonka toimipaikka on Kajaanissa. Työsuhteen on kestettävä vähintään kuukauden, työaika vähintään 30 h/vko. Palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen.

The Summer Job

The employer must be a company from Kajaani or one with a place of business in Kajaani. The employment relationship must be at least of the length of one month, working time at east 30 h/ week. The salary must be in accordance with the respective collective agreement.

Opiskelija

Kesätyöseteleitä haetaan sähköisellä lomakkeella keskiviikosta 12.2.2020 klo 9.00 alkaen osoitteesta www.kajaani.fi > Ajankohtaista tai www.kajaani.fi/kesatyopaikat. Seteli on voimassa 1.5.–30.9.2020 ja sen arvo on 300 €. Kesätyöseteleitä jaetaan niin kauan kun niitä riittää. Työpaikkoja voi etsiä eri yritysten nettisivuilta, kysymällä suoraan yrityksistä, www.te-palvelut.fi, www.monsteri.fi, ja www.oikotie.fi –sivustoilta, KAMKin rekrysivulta sekä hyödyntäen somea monipuolisesti (Twitter, Instagram, LinkedIn).

The Student

Summer job vouchers are applied for via an e-form as of 9am on Wednesday, February 12, 2020 at the address www.kajaani.fi > Ajankohtaista or www.kajaani.fi/kesatyopaikat. The vouchers are valid from May 1, 2020 until September 30, 2020 and are worth €300. Summer job vouchers are distributed as long as stocks last. Jobs may be sought for on the websites of various companies, by getting directly in touch with companies, from the www.te-palvelut.fi, www.monsteri.fi, and www.oikotie.fi websites, from the recruitment page of KAMK, and with a diversified use of social media (Twitter, Instagram, and LinkedIn).

Kesätyösetelin nouto

Setelin saamisesta lähetetään vahvistus opiskelijalle viimeistään huhtikuun aikana, jonka jälkeen se on noudettava henkilökohtaisesti Kajaani Infosta (kaupungintalo, Pohjolankatu 13) viimeistään 29.5.2020. Alkuperäinen kesätyöseteli annetaan työnantajalle.

Collecting a Summer Job Voucher

The student is sent a confirmation on obtaining a summer job voucher in the course of April at the latest, after which it must be collected in person at Kajaani Info (City Hall, Pohjolankatu 13) no later than May 29, 2020. The original summer job voucher is given to the employer.

Yritykset

Kajaanilaiset yritykset voivat ilmoittaa kesätyöpaikoistaan osoitteessa www.kamk.fi > Ilmoita työ- tai harjoittelupaikasta. Valitse kohdassa 6. Muu ja laita kohtaan 9. Kuvaus, että kyseessä on kaupungin kesätyösetelillä täytettävä kesätyöpaikka.

Companies

Kajaani-based companies may announce their summer jobs in the address www.kamk.fi > Ilmoita työ- tai harjoittelupaikasta. Please select “Muu” (“Other”) on point 6 and include in point 9 a description to the effect that this is a summer job to be filled with a summer job voucher issued by the city.

Laskutusohje

Työnantaja laskuttaa kesätyöpaikkatuen kaupungilta verkkolaskuosoitteella: Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN. Laskun liitteeksi laitetaan kesätyöseteli ja palkkalaskelma. Lasku on lähetettävä viimeistään 30.11.2020. Tietoja setelistä osoitteesta www.kajaani.fi/kesatyopaikat

Invoicing instructions

The employer shall invoice the summer job subsidy from the city via the e-invoice address: Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN. The summer job voucher and a salary statement shall be attached to the invoice. The invoice must be sent no later than November 30, 2020. Voucher information is available at the address www.kajaani.fi/kesatyopaikat.

Tiedustelut

Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, p. 044 710 0377, paula.tokkonen(at)kajaani.fi ja työllisyys- ja yrityskoordinaattori Teija Kettunen, p. 044 421 4044, teija.kettunen(at)kajaani.fi.

Inquiries

Paula Tokkonen, Human Resources Secretary, phone 044 710 0377, paula.tokkonen(at)kajaani.fi and Teija Kettunen, Employment and Business Coordinator, phone 044 421 4044, teija.kettunen(at)kajaani.fi.

Uusimmat