Olet täällä

15.3.2018 - 16:03

Kaupunkistrategia – tie Kajaanin tulevaisuuteen, kuntalaisten näkemykset, toiveet ja vaateet Kajaanin tulevaisuudesta

Ilmakuva Lentokuva Oy
Kajaanin kaupunginhallitus työsti seminaarissaan Kajaanin kaupunkistrategiaa 2019–2022 ja omistajapoliittisia linjauksia. Tavoitteena on entistä elinvoimaisempi ja houkuttelevampi Kajaani.

Kaupunki kutsui asukkaitaan ja muita Kajaanista kiinnostuneita mukaan tekemään yhteistä tulevaisuutta ja vastaamaan sähköiseen kyselyyn.  Eri-ikäiset kajaanilaiset ja muualla asuvat vastasivat kyselyyn aktiivisesti. Vastauksia saatiin 745.

Lisäksi nuorten edustajat työstivät omassa tulevaisuustyöpajassaan Kajaanin kaupungin CV. Edustajia oli nuorisovaltuustosta, lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnista. Ikäihmisten edustajat vanhusneuvostosta puolestaan työstivät todistuksen Kajaanin kaupungille. Myös Vuolijoen aluelautakunta ja vammaisneuvosto ovat antaneet oman näkemyksensä Kajaanin tulevaisuuden tekemiseen. Kajaanin kaupungin henkilöstö eri puolilta organisaatiota on osallistunut työhön ideoimalla, kuinka kaupungin elinvoimaisuutta edistetään ja kajaanilaisten hyvinvointia tuetaan entistä paremmin.

Kaupunginhallitus kiittää sydämellisesti kaikkia tulevaisuuden tekemiseen osallistuneita ja näin oman panoksensa kaupungin kehittämiseen antaneita. Työ jatkuu kevään ajan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden strategian kesäkuussa.

Lisätietoja antaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva, puh. 044 421 4070.

 

 

 

 

Uusimmat