Olet täällä

16.9.2019 - 17:40

Kaupunki etsii säästökeinoja talouden tasapainottamiseen

Kajaanin kaupunkitunnus sininen
Kajaanin kaupunki on käynnistänyt talouden tasapainottamiseen tähtäävän sopeuttamissuunnitelmatyön.

Tavoitteena on kaupungin toimintakatteen kasvun hidastuminen 10 milj. euroa vuodessa vuosina 2020 - 2022, ja talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2022. Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin ja puolet Kainuun Soten palveluja.

Ennustettavissa oleva taloustilanne edellyttää toimenpiteitä, koska toimintakate kasvaa voimakkaasti ja vuosikate heikkenee mm. väestön ikääntymisen, mahdollisten tulojen vähentymisen ja muiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta.

Sopeuttamissuunnitelmaa työstetään

Sopeuttamissuunnitelman työstäminen on aloitettu konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n tekemällä nykytilaselvityksellä ja taustahaastatteluilla toukokuussa 2019. Sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on pitää kaupunki elinvoimaisena ja varmistaa kuntalaisten hyvinvointi vahvistamalla kaupungin taloutta, tekemällä kestäviä investointeja, kehittämällä kaupungin toimintaa ja vastaamalla toimintaympäristön muutosten haasteisiin.

Sopeuttamissuunnitelman tekeminen koskee koko kaupunkia (peruskaupunki ja liikelaitokset). Sopeuttamisohjelma voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia muutoksia ja kehittämistoimia, minkä takia käydään syksyn aikana henkilöstön osallistava yhteistoimintamenettely (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007). Yhteistoimintaprosessi käydään läpi kaupunginvaltuustossa ennen varsinaisten päätösten tekemistä.

Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä kokouksessaan tiistaina 17.9.2019.

Lisätietoja:

Tuija Aarnio
hallintojohtaja
Kajaanin kaupunki
044 7100 216
tuija.aarnio@kajaani.fi

Asta Tolonen
talousjohtaja
Kajaanin kaupunki
044 7100 237
asta.tolonen@kajaani.fi

Jyrki Komulainen
henkilöstöjohtaja
Kajaanin kaupunki
044 7147 551
jyrki.komulainen@kajaani.fi

 

Uusimmat