Olet täällä

23.9.2019 - 12:38

Kaupunginvaltuusto perehtyy talouden sopeuttamiseen

Kajaanin kaupunkitunnus sininen
Tänään pidettävässä seminaarissa kaupunginvaltuusto perehtyy ensi vuoden talousarvion ja talouden sopeuttamissuunnittelun valmistelutilanteeseen sekä teatterin tulevaisuuden vaihtoehtoihin.

Tavoitteena on, että valtuusto päättää talouden sopeuttamissuunnitelmasta joulukuussa.

Kaupunkistrategian mukaisesti käytämme resurssejamme harkitusti, hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävästi. Pidämme huolta siitä, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa, toteaa valtuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen.

Henkilöstö ja kuntalaiset mukaan suunnitteluun

Sopeuttamissuunnitelmaa työstetään syksyn aikana yhdessä johdon, esimiesten, henkilöstön ja päättäjien kanssa. Yhteistoimintamenettely on käynnistetty, koska suunnitelma voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia muutoksia.
Myös kuntalaisten näkemyksiä kuullaan syksyn aikana järjestettävässä tapaamisessa ja verkkokyselyssä tai puhelinhaastatteluissa.

Miksi taloutta on sopeutettava?

Kaupungin talous on alijäämäinen ja pysyy alijäämäisenä, jos mitään ei tehdä. Nykyisten palvelujen laajuutta pitää tarkastella ja palvelujen tuottamisen kustannustehokuutta parantaa.

Mitä keinoja on käytettävissämme?

Tuleva suunnitelma voi sisältää mm. rakenteellisia muutoksia, prosessien uudistamista, toiminnan kehittämistä, tilojen käyttöasteen nostamista, energiatehokkuuden lisäämistä, maksujen ja taksojen korotuksia, avustusten vähentämistä, investointien rajoittamista ja eläköitymisen hyödyntämistä.
Kaupunginvaltuuston seminaari aineisto löytyy www.kajaani.fi/valtuustonseminaarit (www.kajaani.fi > Tietoa Kajaanista > Päätökset ja päättäjät > Valtuuston seminaarit).

Lisätietoja
Miikka Kortelainen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
puh. 044 710 0110

miikka.kortelainen@kajaani.fi

 

 

Uusimmat