Olet täällä

8.8.2018 - 16:26

Kaupunginlammen ja Vimpelinlammen vesistön tilaa kunnostetaan

Kaupunginlampi
Kajaani ja Kainuun ELY-keskus kunnostavat Kaupunginlampea ja Vimpelinlampea. Tavoitteena on vesistön tilan parantaminen.

Kajaanin kaupunki ja ely-keskus ovat käynnistäneet suunnitteluhankkeen Vimpelinlammen ja Kaupunginlammen vesistön tilan parantamiseksi.

Vimpelin- ja Kaupunginlammilla on aloitettu koekalastukset. Niiden perusteella arvioidaan veden ja kalojen tilaa.

Merkittävä muutos Vimpelinlammen kuormituksen vähentämiseksi on ollut Hevos- ja Teerisuon asuinalueille muodostettu jätevesiviemäriosuuskunta.

“Se on vähentänyt valumia”, Kajaanin kaupungin suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen sanoo.

Tavoitteena on, että lampien vesistöjen tilanne paranee. Niiden saaminen uimakelpoisiksi ei ole vielä varmaa. Esimerkiksi Kaupunginlammen pohjasta on otettu sedimenttinäytteitä, joista on löytynyt sahatoiminnan jättämiä myrkkyjä. Sedimenttejä on juuri siinä kohdassa, jossa uimaranta sijaitsi.

“Yksi vaihtoehto on, että uimaranta olisi toisessa kohdassa Kaupunginlampea, jos veden saisi puhdistettua uimakelpoiseksi”, Kauppinen kertoo.

Varsinaiset toimenpiteet lampien kunnostamiseksi on tarkoitus aloittaa vuonna 2020.

“Niitä voivat olla kalakannan puhdistaminen ja veden hapettaminen”, Jari Kauppinen sanoo.

Kaupunki tekee parhaillaan muutostöitä Kaupunginlammen ympäristössä. Haapapuita on kaadettu rannalta, koska alueelta löytyi sahatoiminnasta aiheutuneita haitallisia jäämiä.

“Jäämiä löytyi pintamaasta. Sen päälle on laitettu kerroksia, ja tilanne on korjattu”, Kauppinen kertoo.

Alueelle on tehty puiden ja pensaiden istutussuunnitelma.

Kajaani on käynnistämässä Kaupunginlammenpuiston ja Ämmänpuronpuiston yleissuunnitelmaa. Alueita on tarkoitus kohentaa ja saada paremmin virkistyskäyttöön.

Lisätietoja antaa: 
Jari Kauppinen

Uusimmat