Olet täällä

14.11.2018 - 10:42

Kaupunginjohtaja julkisti vuoden 2019 talousarvioehdotuksensa: Peruskorjausten vuosi

tiedotepohja20keltainen.jpg
Kajaanin kaupungin talousarviota vuodelle 2019 ollaan laatimassa kaupungin oman toiminnan osalta vakaassa tilanteessa. Tulojen ja menojen osalta ollaan lähellä tasapainoa. Verotulojen kasvu kattaa valtionosuuksien leikkaukset ja oman toiminnan menot eivät kasva. Suunnitelmavuosien valopilkkuna on valtionosuuksien määräaikaisen leikkaamisen loppuminen vuodesta 2020 alkaen.

Kaupungin talousarvio vuodelle 2019 (mukaan luettuna liikelaitokset) on tulokseltaan -1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 13,2 miljoonaa euroa. Se ei riitä aivan kattamaan poistoja, jotka ovat 15,3 miljoonaa euroa.

Kainuun sote -kuntayhtymän kustannusten kehitys on perinteisesti vaikuttanut vahvasti kaupungin talousarvion menoihin. Niin on nytkin. Soten kustannuskasvuihin on monia perusteltuja syitä, mutta nykymenolla kustannukset ovat selvästi karkaamassa Kainuun kuntien kantokyvystä.

Vuonna 2019 koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat poikkeuksellisen suuret eli yhteensä 29,7 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat jo kuluvana vuonna päätetyt Lyseon korjaus- ja uudisrakentaminen sekä jäähalli-investoinnit, joiden osuus investoinneista on noin puolet. Investoinnit katetaan lainarahoituksella.

Talouden hallintaan kiinnitämme tulevana vuonna erityistä huomiota. Tilapäisratkaisuihin kuten lomautuksiin ei kuitenkaan ryhdytä, vaan teemme jatkuvia rakenteisiin pureutuvia pitkän aikavälin muutoksia. Veronkorotuksilla ei aiota paikata alijäämäistä talousarviota, joten kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidetään entisellä tasollaan.

Elinvoimaohjelman toteuttamisessa keskeisiä tavoitteita ovat yritysyhteistyö ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen. Työllisyystilanne on parantunut merkittävästi vuoden 2018 aikana. Terrafamen ja Skoda Transtechin hyvillä tulevaisuuden näkymillä on iso vaikutus Kajaanin työllisyyteen.  Myös tietotekniikan alalle sekä erityisesti peli- ja virtuaalialalle on syntynyt jatkuvasti uusia yrityksiä.

Kajaanin kaupungilla on hyvät mahdollisuudet parantaa imagoaan ja rooliaan maakunta-keskuksena. Kaupungin palvelut toimivat hyvin ja erityisesti koulutiloihin on investoitu määrätietoisesti viime vuosina. Uusi kaupunkistrategia on rakennettu ajatukselle, että kaupungin kehittämiseen pitää saada mukaan kaikki kaupunkilaiset. Kaupunkilaisten tahtotila on kehityksen moottori, joka tarvitsee polttoaineekseen luontaisten vahvuuksien lisäksi hyvää osaamista ja kehitykselle suotuisan toimintaympäristön.

Linkki kaupunginjohtajan esitykseen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi.

 

Uusimmat