Olet täällä

12.11.2020 - 12:52

Kaupunginjohtaja julkisti Kajaanin kaupungin vuoden 2021 talousarvioehdotuksensa torstaina 12.11.

Kajaani sininen 2019
Talousarvioehdotus 2021: Talouden sopeuttamista jatketaan ja taloudellisesti kestäviä investointeja ja elinvoimaan panostamista.

Talouden sopeuttamista jatketaan

Korona-viruksen aiheuttama pandemia seuraamuksineen on ollut kestopuheenaihe koko 2020 vuoden ajan. Vaikutusten laajuutta ei vielä tiedä kukaan, mutta joka tapauksessa se tulee vaikuttamaan myös vuoden 2021 talousnäkymiin. Kainuussa koronan vaikutukset ovat olleet selvästi pienemmät kuin muualla maassa.

Kuntatalouden näkymät olivat monella tapaa epävarmat jo ennen koronaa. Epidemian ensimmäisen vaiheen haitallisten vaikutusten torjumisesta on selvitty kuitenkin varsin hyvin. Suomen valtion tukitoimenpiteet vahvistavat kuntatalouden tilaa merkittävästi vuosina 2020 ja 2021. Kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät kuitenkin vaikeina, sillä tukitoimenpiteillä ei pystytä korjaamaan kuntataloutta jo pitkään vaivannutta tulo- ja menokehityksen rakenteellista epäsuhtaa.

Kaupungin talousarvio vuodelle 2021 on tulokseltaan noin 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen liikelaitosten kanssa. Kaupungin vuosikate on 15,1 miljoonaa euroa, joka riittää kattamaan noin 86 prosenttia poistoista. Kaupungin vastuulla olevista lainoista kertyy noin 3900 euroa/asukas, joka on melko lähellä koko maan keskiarvoa.

Kainuun sote -kuntayhtymän kustannusten kehitys vaikuttaa vahvasti kaupungin talousarvion menoihin. Niin on nytkin. Vuosikausia jatkunut tilanne on ollut sellainen, että kuntien tulopohjan kasvu ei ole riittänyt Kainuun soten esittämän kustannustason kattamiseen. Sotella on meneillään säästöohjelma, jossa vuoden 2021 talousarvio on käytännössä ”jäädytetty” vuoden 2020 tasoon. Tavoite on varsin kova, joten sen saavuttamiseen voi liittyä epävarmuutta.

Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista jatketaan vuosina 2021 - 22. Ensi vuonna valmistuu muun muassa päivitetty kouluverkkoselvitys ja selvitetään etätyön sekä digitalisaation lisäämismahdollisuuksia työnteossa. Kajaanin kunnallisveroprosentti pidetään entisellä tasollaan. Kiinteistöveroprosentteja lasketaan yleishyödyllisten kiinteistöjen osalta 1,1 prosentista 0,1 prosenttiin.

Taloudellisesti kestäviä investointeja ja elinvoimaan panostamista

Investoinnit ovat olleet useita vuosia hyvin korkealla, jopa liiankin korkealla tasolla talouden kantokykyyn nähden. Tämä on ollut tietoinen strateginen linjaus, jolla on saatu vähennettyä vuosien ja vuosikymmenten saatossa kertynyttä korjausvelkaa. Hyvässä kunnossa olevat toimitilat ja kunnallisinfra ovat merkittävä hyvinvointitekijä kaikille kaupunkilaisille. Investointitason laskeminen talouden kestävään tasoon tulee olemaan yksi sopeuttamisohjelman keskeisistä tavoitteista. Vuonna 2021 nettoinvestoinnit ovat 20,4 miljoonaa euroa liikelaitosten kanssa. Tämä investointitaso on alhaisin moneen vuoteen. Uusia merkittäviä rakennuskohteita ei olla aloittamassa. Vuoden 2021 suurimpia investointikohteita ovat Sissilinnan peruskorjaus 1,9 milj. €, koulukiinteistöjen pienemmät peruskorjaukset ja katualueiden korvaus-ja ylläpitoinvestoinnit.

Kaupungin elinvoimaohjelman toteuttamisessa keskeisiä toimenpiteitä ovat kaupungin houkuttelevuuden lisääminen, hyvien asioiden markkinoinnin terävöittäminen sekä osaavan työvoiman saannin varmistaminen. Lähtökohtana tulee olla elinvoimaisuuden kehittämisen kytkeminen osaksi kaikkea päätöksentekoa. Kaupungin tehtävä on ensisijaisesti toimia mahdollistajan roolissa elinkeinoelämän osalta.

Kajaanin kaupungin tulevaisuuden kannalta on vuosille 2019 - 22 hyväksytyn kaupunkistrategian linjausten toteuttaminen aivan ratkaisevassa roolissa. Talouden sopeuttamisohjelmaan sitoutuminen ja sen määrätietoinen toteuttaminen ovat aivan välttämättömiä toimenpiteitä. Kajaanin kaupungin alueella on monia osaamiskeskittymiä, jotka voidaan yhdistää koulutukseen ja tutkimukseen sekä synnyttää merkittävää uutta yritystoimintaa. Pieni maakuntakeskuskaupunki voi profiloitua asuin- ja yritysympäristön vetovoimaisuudella, ketteryydellä ja luonnonläheisyydellä. Hyvin toimivat palvelut ovat ensiarvoisen merkittäviä hyvinvointi- ja vetovoimatekijöitä.

Linkki tiedotteeseen, josta löytyy talousarvion 2021 tunnuslukuja

Uusimmat