Olet täällä

13.11.2019 - 18:50

Katujen kunnossapito Kajaanissa

vaakuna_vari_web.png
Kunnossapidosta annetun lain mukaisesti kaupunki vastaa katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta.

Kunnossapitotoimet ja laatutason määrittelevät Suomen kuntaliiton ohjeet, ympäristöteknisen lautakunnan asettamat tavoitteet ja kunnossapitoon asetettu rahoitusraami.

Kunnossapitolaki selkeyttää vastuujakoa kunnan ja tontinomistajan/vuokralaisen välillä. Asiasta löytyy lisää tietoa tästä linkistä.

Kaupunki hoitaa ajoradat, yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet, yleiset alueet ja puistokäytävät talvella. Kunnossapitotöihin kuuluvat lumen ja jään poisto (auraus, lumensiirto/kuljetus, sohjon ja polanteen poisto), liukkauden torjunta ja hiekoitushiekan poisto.

Tontinomistaja/haltija hoitaa kiinteistöön rajoittuvan jalkakäytävän. Kunnossapitotöihin kuuluvat lumen ja jään poisto (auraus, lumen siirto/kuljetus, sohjon ja polanteen poisto), liukkauden torjunta ja hiekoitushiekan poisto.

Lisäksi tontinomistaja/haltija vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Tonttiliittymästä ja kiinteistön alueelta poistettavaa lumi sijoitetaan joko tontin puolelle tai kuljetetaan lumen läjitysalueille. Mikäli lunta joudutaan väliaikaisesti varastoimaan katu- tai puistoalueella, tulee siihen hankkia lupa katupäälliköltä. Lumen luvatta varastoimisesta katu- tai puistoalueella kaupunki laskuttaa kiinteistöä alueen luvattomasta käytöstä. Liikenneturvallisuutta vaarantavat kasat kaupunki joutuu poistamaan välittömästi kiinteistön kustannuksella.

Lisätietoja
katupäällikkö Pekka Kolehmainen p.044-710 0651
kaupungininsinööri Matti Nousiainen p. 044-710 0176

 

 

Uusimmat