Olet täällä

31.5.2019 - 8:31

KAMKissa juhlittiin valmistuneita - lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille

Kajaanin ammattikorkeakoulu logo
Kajaanin ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa keskiviikkona 29.5.2019 valmistui yhteensä 114 eri alojen opiskelijaa. Juhlapuhujan roolissa oli Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Valmistuvan puheenvuoron piti insinööriksi (AMK) valmistunut Elina Suominen. Juhlissa musiikkiesityksestä vastasi Chicas i hombre (Sanni Jurvanen, Roosa Uuttera ja Jarkko Määttä) ja tanssiesityksestä vastasi Kajaani Dance:n jazztanssiryhmä erikoiskoulutus 5.

Opinnäytetyöpalkinto Jani Vattulalle ja Hannes Ojalehdolle

Juhlassa palkittiin kaksi ansioitunutta opinnäytetyötä. Tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi valmistuneen Jani Vattulan työssä ”Katseenseurantatekniikan hyödyntäminen elektronisessa urheilussa” käy hyvin ilmi elektronisen urheilun laaja-alaisuus ja merkittävyys kasvavana liiketoiminta-alana. Työssä on erinomaisella tavalla yhdistetty Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvaa mittaustekniikan osaamista pelikehityksen nopeimmin kasvavan osa-alueen, kilpapelaamisen tarpeisiin. Vattulan kehittämää teknologiaa tullaan jatkossa hyödyntämään elektronisen urheilun tutkimuksessa, kilpapelaaja-analyyseissä ja kilpapelaamisen ammattimaisessa valmentamisessa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi valmistuneen Hannes Ojalehdon työssä ”Laskentapohjien luonti CLT-rakenteiden mitoittamiseen” näkyy erityisen vahvasti insinööriosaamisen olennainen elementti, kyky soveltaa matematiikkaa. Ojalehto on työssään kehittänyt CLT-levyjen mitoitusmenetelmää ja testannut sen toimivuutta onnistuneesti toimeksiantajayritykselle, joka on ottanut kehitetyn menetelmän jo kaupalliseen käyttöön.

Palkittavien opinnäytetöiden vahvuuksina voidaan pitää niiden innovatiivisuutta, ammattimaista toteutustapaa, syvää osaamista omasta alastaan sekä oman ammatti- ja toimialan kannalta merkityksellisten tulosten aikaansaamista. Palkittavat työt tukevat erinomaisesti Kainuun elinkeinoelämän kehittymistä, sillä Kainuun maakuntaohjelman mukaisesti sekä peliala että mekaaninen puunjalostusala ovat alueen kehittämisen painopisteitä. Molempien töiden tulokset on jo otettu toimeksiantajien toimesta kaupalliseen hyötykäyttöön.

Kajaanin ammattikorkeakoulusta on valmistunut vuodesta 1995 yhteensä 7325 opiskelijaa.

Uusimmat