Olet täällä

3.5.2019 - 14:30

KAMK vuoden 2018 tuloksellisin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu logo
Kajaanin ammattikorkeakoulu on kokoon suhteutettuna parhaiten menestynyt ammattikorkeakoulu vuoden 2018 rahoitusmittaritulosten mukaan. KAMK paransi tulostaan 23 % vuoteen 2017 verrattuna, kun samaan aikaan ammattikorkeakoulusektorin tuloksellisuuden kasvu oli 7 %. Kajaanin ammattikorkeakoulu sijoittui vuonna 2017 rahoitusmittareiden tuloksissa viidenneksi.

”Tuloksesta näkyy KAMKin työntekijöiden ja opiskelijoiden omistautuminen asialle. Tästä olen erittäin ylpeä! On ristiriitaista, että olemme Suomen tuloksikkain ammattikorkeakoulu, mutta samalla toimintaedellytyksiämme leikataan. Voisi pikemminkin kuvitella, että mahdollisuuksia toimia lisättäisiin sinne, missä toiminta on tehokasta ja tuloksekasta”, sanoo rehtori Matti Sarén.

Vuosi 2018 erittäin nopea ja voimakkaan tuloskasvun aikaan amk-sektorilla kasvu oli kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2017 ja neljä kertaa suurempi kuin vuonna 2016.

Kärjessä myös suoritettujen amk-tutkintojen määrän osalta

Rahoitusmallissa otetaan huomioon 9 erilaista ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin sisältyvää rahoitusmittaria ja KAMK oli kärkikastissa erityisesti opintoihin liittyvissä asioissa sekä ulkopuolisessa TKI-rahoituksessa. KAMK paransi tulostaan eniten korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella suoritettujen opintopisteiden osalta. Kokonaisuudessa muutosta oli lähes 300 % vuoteen 2017 verrattuna. Kajaanin ammattikorkeakoulu on panostanut mm. Suomen ammattikorkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan Campusonline.fi -palveluun ja siellä tarjottaviin yhteisiin opintoihin.

Suoritettujen AMK-tutkintojen sekä avoimen amk-opintopisteiden ja erikoistumiskoulutuksen osalta KAMK sijoittui mittareissa toiselle sijalle. Suoritettujen AMK-tutkintojen määrä on merkittävässä asemassa tulevien vuosien rahoituksessa. Vuonna 2021 voimaan tulevassa rahoitusmallissa 56 % rahoituksesta määräytyy sen mukaan.

Kajaanin ammattikorkeakoulu lisäsi ulkopuolisen TKI-rahoituksen määrää merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, sijoittuen suhteessa kokoonsa toiseksi amk-sektorilla.

”KAMK on edelläkävijä korkeakoulusektorilla koulutuksen kehittämisessä myös erillisen rahoituksen kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen rahoitus tekoälysovellusten kehittämiseksi Suomessa ja sitä kautta myös Datasta tekoälyyn -koulutuksen kehittämiseksi”, kertoo rehtori Matti Sarén.

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa siirryttiin uutteen rahoitusmalliin vuonna 2014. Uusi rahoitusmalli on lähes sataprosenttisesti tulosperusteinen, suurin osa nykyisestä rahoituksesta perustuu suoraan toiminnan tuloksiin. Rahoitusmallissa otetaan huomioon 10 erilaista rahoitusmittaria, joita ovat: AMK-tutkintojen määrä, YAMK-tutkintojen määrä, opiskelijapalaute, valmistuneiden työllistymien, laadullinen työllistyminen, jatkuva oppiminen (ml. yhteistyöopinnot), ulkopuolinen TKI-rahoitus, julkaisut sekä opettajakoulutuksen tutkinnot.

Uusimmat